Slavnostní zakončení olympiád v malostranském refektáři

24. června 2024

Sál barokního refektáře v budově Matfyzu na Malé Straně minulé pondělí zaplnili žáci a studenti z Prahy a Středočeského kraje, kteří se v letošním školním roce úspěšně zapojili do řešení Matematické a Fyzikální olympiády.

Setkání úspěšných řešitelů z Prahy a středních Čech symbolicky završilo 73. ročník Matematické olympiády a 65. ročník Fyzikální olympiády (foto: Tomáš Princ)

„Dnešní setkání je dokladem toho, že mladí lidé mají o matematiku stále zájem, což mě velmi těší. I když z médií můžeme získat pocit, že matematiku moc nepotřebujeme, protože za nás všechno vyřeší počítače, chytré telefony nebo takzvaná umělá inteligence, opak je pravdou: rozvoj všech vymožeností dnešní doby stojí právě na matematice a příbuzných oborech,“ zdůraznil v úvodu slavnostního setkání, jež završilo 73. ročník Matematické olympiády (MO) a 65. ročník Fyzikální olympiády (FO), prof. Vít Dolejší, proděkan pro matematickou sekci MFF UK. Na Matfyzu se sešli úspěšní řešitelé pražských a středočeských krajských kol, aby si převzali diplomy a ceny.

Matematická olympiáda, založená v roce 1951, je nejstarší oborovou soutěží u nás. Každoročně je vyhlašována v několika kategoriích a účastní se jí jak žáci základních škol, tak středoškoláci. Soutěžící mohou postoupit z domácích kol dále do okresních a poté i do celostátního a mezinárodního kola.

„Počet účastníků Matematické olympiády se každoročně zvyšuje, letos jsme v Praze dosáhli celkového počtu 360 soutěžících,“ uvedl doc. Zbyněk Šír z Matematického ústavu, který je předsedou krajské komise pro Prahu. Pražskými krajskými koly letos úspěšně prošlo téměř 200 soutěžících.

V malostranském refektáři byli oceněni také mladí programátoři a fyzikové. Součástí Matematické olympiády je od roku 1985 Olympiáda v programování (vedená v rámci soutěže jako kategorie P). „Programátorská kategorie P je početně menší, ale hraje v naší soutěži významnou roli, letos v ní v Praze uspělo 20 soutěžících,“ upřesnil doc. Šír.

Jen o osm let mladší než Matematická olympiáda je Fyzikální olympiáda založená roku 1959. V té se letos v Praze utkalo 120 studentů, z nichž rovnou 100 bylo úspěšných. „Měli jsme podobný počet soutěžících jako v minulém roce. Bohužel se nám dosud nedaří přilákat více studentek k fyzice, a tak náš obor přichází o talenty. V letošním roce soutěžilo v Praze jen 25 dívek,“ podotkl dr. Radek Žlebčík, člen pražské krajské komise. „Na druhou stranu dívky, které se soutěže účastní, nikterak za chlapci nezaostávají, ve dvou kategoriích byla letos na prvním místě studentka,“ dodává dr. Žlebčík, jenž působí na Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK.

Nejlepší řešitelé olympiád postoupili do celostátních kol, z nichž se nominují reprezentanti na mezinárodní soutěže. Ty se letos uskuteční v britské Bathu (MO), íránském Isfahánu (FO) a v egyptské Alexandrii (MO-P).

Matematickou a Fyzikální olympiádu pořádá Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s vysokými školami a dalšími organizacemi. Na organizaci se dlouhodobě podílí i Matematicko-fyzikální fakulta UK. Úspěšní řešitelé olympiád mají na Matfyzu odpuštěnou přijímací zkoušku.

OPMK