Matouškovská přednáška poprvé

31. května 2024

Ve středu 29. května proběhla v trojském pavilonu IMPAKT slavnostní přednáška připomínající prof. Jiřího Matouška, který se podstatně zasloužil o rozvoj informatické sekce MFF UK. Proslovil ji jeho blízký přítel prof. Gil Kalai.

Matouškovská přednáška (Foto: Tomáš Rubín)

Prof. Gil Kalai se narodil v roce 1955 v Tel Avivu. Studoval na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, působí jako hostující profesor na Yaleově univerzitě a zastával pozice na předních institucích po celém světě. Je autorem několika knih i zásadních článků. S různými spoluautory aplikoval Fourierovu analýzu na studium prahů, vlivů, symetrií, šumu, perkolace a sociální volby. Mezi jeho současné zájmy patří kvantové výpočty. Je také autorem vlivného blogu Combinatorics and More. Gil Kalai je mimo jiné držitelem Pólyovy ceny za rok 1992 a Fulkersonovy ceny za rok 1994.


Abstrakt přednášky:

One area on which Jiří Matoušek had great impact is the area of Helly-type theorems and its connection to geometry, combinatorics, and topology. One particular deep and mysterious theorem in this area is Tverberg’s theorem that asserts that n points in d-dimensional Euclidean space with n=(d+1)(r-1)+1, can be divided into r parts whose convex hulls have non-empty intersection. The case r=2 is known as Radon’s theorem. In the talk I will present some old and new problems and results around Tverberg’s theorem in the larger context of discrete geometry and combinatorial convexity.


Matouškovská přednáška se koná od roku 2024. Prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc. (1963–2015) byl profesorem MFF UK a ETH v Curychu. Byl jedním z nejvýznamnějších českých informatiků a matematiků na přelomu 20. a 21. století. Napsal řadu oceňovaných monografií a učebnic zejména v oblasti teoretické informatiky.