Setkání partnerů v refektáři

5. června 2024

V úterý 28. května proběhlo v malostranském refektáři již tradiční každoroční setkání firemních partnerů Matfyzu.

Setkání partnerů v refektáři (foto: Michal Novotný)

„Je to společenská událost a jeden ze způsobů poděkování firmám za to, že mají o spolupráci s Matfyzem zájem,“ říká vedoucí oddělení firemní spolupráce MFF UK a organizátorka tohoto setkání Barbora Joudalová. Akci zahájil děkan MFF UK Mirko Rokyta. „Byl bych velice rád, kdyby zde došlo nejen ke kontaktům a setkáním, ale aby spolupráce Matfyzu s firmami zdárně pokračovala. Nejen tedy s námi akademiky, ale především se studujícími, jimž nabízíte zajímavá témata a oni jsou tomu rádi,“ popřál fakultě i firemním partnerům, jichž se sešlo v barokním refektáři budovy Matfyzu na Malé Straně několik desítek.

„Fakulta má nyní navázáno 50 partnerských vztahů, které stojí na opravdu úzké a kvalitní vazbě mezi kontaktní osobou Matfyzu a zástupcem konkrétní firmy,“ vysvětlil prorektor pro vnější vztahy UK Martin Vlach, který stál u zrodu myšlenky Partnerského programu, jenž na MFF UK úspěšně běží již téměř deset let (neformálně mnohem déle).

Prorektor Vlach pak blíže představil samotný Partnerský program a jeho jednotlivé stupně – Strategický partner, Partner a Startovní partner – jež firmám umožňují různé formy zapojení. Partneři mohou například vypisovat témata pro studentské práce, aktivně se podílet na výuce, spolupracovat na společných výzkumných projektech, zapojit se do mentoringu, stát se mediálním partnerem UK či podporovat talentované studenty formou cen a stipendií. Firmy mohou pomáhat také korespondenčním seminářům a soutěžím, které studentky a studenti Matfyzu pořádají už desítky let pro žáky středních a základních škol pod záštitou fakulty.

Na akci dále vystoupila například Zuzana Prášková z katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky, která představila Nadační fond Bernarda Bolzana (NFBB), jehož cílem je shromažďovat nevýdělečným způsobem finanční prostředky pro podporu vědecké a pedagogické činnosti na UK, zejména v oborech matematika, fyzika a informatika. Fond také organizuje soutěž o výroční cenu za nejlepší práci v oborech matematika, fyzika a informatika, do níž se může zapojit student, doktorand nebo mladý vědecký pracovník do 35 let.

Přímou zkušenost spolupráce s fakultním partnerem má absolvent Matfyzu Martin Spišák. Jeho absolventská práce, kterou na setkání partnerů představil, vznikala ve spolupráci se společností Profinit a zvítězila v soutěži IT SPY. Spišák v rámci své oceněné diplomové práce navrhl algoritmus zlepšující personalizované doporučování zboží na internetu a ve firmě dále pracuje již jako zaměstnanec.

Na setkání byly také předány certifikáty novým firemním partnerům MFF UK a představeny výsledky výzkumného šetření zjišťujícího požadavky zaměstnavatelů na absolventy MFF UK, které pro Matfyz realizuje katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Redakčně zkráceno, celý článek je dostupný na webu UK Forum.

RUK