Best Paper Award pro zástupce Matfyzu

28. června 2024

Docent Jan Kynčl a doktorand Jan Soukup ze skupiny diskrétní geometrie DiGeo na Katedře aplikované matematiky MFF UK získali ocenění na mezinárodní konferenci WG 2024 ve Slovinsku. Hlavní cenu, tzv. Best Paper Award, si odnesli za vyřešení problému z oblasti diskrétní geometrie.

Jan Soukup při přebírání ocenění na konferenci WG 2024

Jubilejní 50. ročník konference WG (50th International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science), která každoročně prezentuje nejnovější poznatky z teorie grafů a jejího uplatnění v informatice, se konal ve slovinské obci Gozd Martuljek ve dnech 19.–21.6. Na společném setkání matematiků vystoupil i doktorand Matfyzu Jan Soukup. Ten na konferenci představil poznatky z článku Many views of planar point sets, na kterém pracoval se svým školitelem doc. Janem Kynčlem.

Autoři se v článku zabývali otevřeným problémem z oblasti diskrétní geometrie, který se jim podařilo vyřešit. „Jedná se o celkem intuitivní otázku: máme rovinu a na ní n různých bodů, takových, že žádné tři neleží na společné přímce. Když jsme pak na libovolném místě roviny, tak tyto body vidíme v nějakém cyklickém pořadí kolem sebe (říkejme tomu výhled). Otázka, kterou jsme vyřešili, je, kolik takových různých výhledů vždy existuje, ať už jsou body rozmístěny jakkoli,“ přiblížil výzkumný problém Jan Soukup. „Ukázali jsme, že jich je vždy asymptoticky n4. Poznamenejme jen, že horní odhad byl znám, protože máme n bodů, tedy asymptoticky n2 přímek určených dvojicemi bodů, tyto přímky rozdělí rovinu na asymptoticky n4 částí a uvnitř každé části je vždy stejný výhled na naši množinu bodů.“

Otázka jako taková byla známá už dlouho. „Určení známého horního odhadu je například položeno jako cvičení v knize prof. Jiřího Matouška Lectures on Discrete Geometry a zadáváme ho už řadu let jako cvičení na předmětech z diskrétní matematiky na fakultě. Otázka na určení spodního odhadu se objevila v několika odborných článcích, kde motivace vychází z algoritmických otázek, protože počítání výhledů je nezbytný krok v různých geometrických algoritmech,“ nastiňuje možné aplikace mladý doktorand.

Za článek převzal na konferenci cenu Best Paper Award, ocenění, jež zpravidla získávají výzkumníci daleko starší. „Je to moje první ocenění v rámci výzkumné činnosti, takže si ho samozřejmě velmi vážím a jsem rád, že širší komunita ocenila, co na Matfyzu děláme,“ dodává doktorand.

OPMK