Aktuality

Matfyz se zúčastnil semináře pro ukrajinské učitele
26. dubna 2023

Navzdory složité válečné situaci uspořádal ve dnech 4. – 8. dubna 2023 Charkovský polytechnický institut již 20. školní seminář pro ukrajinské učitele s názvem Modern Pedagogical Technologies in Education. V rámci mezinárodní sekce na akci vystoupili také zástupci Matfyzu.

O společném vývoji galaxií a velmi hmotných černých děr
25. dubna 2023

V závěru minulého týdne navštívil Prahu držitel Nobelovy ceny prof. Reinhard Genzel. Jako host Učené společnosti České republiky a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy vystoupil v diskusi a dvou přednáškách.

Profesor Jan Kratochvíl členem vědecké rady NF Neuron
24. dubna 2023

Nadační fond Neuron oznámil jména nových členů vědecké rady. Mezi odborné garanty patří nově emeritní děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl, který se bude podílet na výběru laureátů Cen Neuron v oboru computer science.

Jak zkoumat programovací systémy
20. dubna 2023

Autorský tým složený ze zástupců University of Kent a Univerzity Karlovy uspěl na konferenci <Programming> 2023 v Tokiu se svým článkem o programovacích systémech.

Albertus počtvrté ocení vynikající učitelky a učitele fyziky a informatiky
14. dubna 2023

Po roce mohou žáci, studenti, kolegové nebo ředitelé škol opět nominovat inspirativní učitelky a učitele fyziky a informatiky na Cenu Albertus. Ani ve čtvrtém ročníku se její poslání nemění. Znovu upozorní na mimořádné pedagogické osobnosti, které stojí za to následovat. Nominace se uzavírají 2. června 2023.

Aktinoidy pod lupou
13. dubna 2023

V prestižním časopise Reports on Progress in Physics vyšla nová studie zabývající se interakcí aktinoidů s vodíkem a fyzikálními vlastnostmi hydridů aktinoidů. Na přehledovém článku spolupracovali vědci z MFF UK, Fyzikálního ústavu AV ČR a VŠB Ostrava.

Hybridní 2D materiál slibuje zlepšení optických zařízení a kvantových počítačů
29. března 2023

Nový typ dvojrozměrného materiálu, který vyzařuje strukturované světlo, vytvořili vědci a vědkyně z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR. Materiál s unikátními vlastnostmi může zlepšit hustotu informace v optické komunikaci a zvýšit polarizační citlivost optoelektronických zařízení, displejů a senzorů, které jsou potřebné pro počítače nové generace. Odborníci studii publikovali v časopise ACS Nano.

Fyzici našli nový způsob, jak oddělit excitace
28. března 2023

Vědcům z univerzit ve Würzburgu, v Ottawě a Praze se podařilo vyřešit desítky let starý problém rozlišení jednoduché a vícenásobné excitace světla. Novou metodu představují v nejnovějším čísle časopisu Nature.

Profesor Tichý převzal pamětní medaili UK
24. března 2023

Vědecká rada Univerzity Karlovy včera ocenila profesora Milana Tichého za významný přínos v oboru fyziky povrchů a plazmatu a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost.

Vlivný ansámbl z Katedry distribuovaných a spolehlivých systémů
24. března 2023

Kolektiv autorů z Katedry distribuovaných a spolehlivých systémů získal ocenění „IEEE Computer Society TCSE Most Influential Paper Award“ na konferenci 20th IEEE International Conference on Software Architectures (ICSA 2023).

Siemens ocenil profesora Podolského jako nejlepšího pedagoga
23. března 2023

Profesor Jiří Podolský z Ústavu teoretické fyziky MFF UK byl oceněn v rámci 25. ročníku udílení Cen Wernera von Siemense.

Charles Translator for Ukraine získal cenu za propagaci
13. března 2023

Cenu za reprezentaci a propagaci MFF UK získal za rok 2022 projekt autorského týmu z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Charles Translator for Ukraine. Kromě bohatého uplatnění v praxi zaznamenal také široký mediální ohlas.

Doktorandka Matfyzu byla zvolena do nové EMS Young Academy
9. března 2023

EMS Young Academy (EMYA), kterou v letošním roce zřídila Evropská matematická společnost (European Mathematical Society; EMS) za účelem podpory mladých matematiků z Evropy, má první třicítku členů. Je mezi nimi i zástupkyně Matfyzu dr. Hana Turčinová z Katedry matematické analýzy.

Strouhalovská přednáška o nekontaktní mikroskopii atomárních sil
6. března 2023

Zasedání Vědecké rady MFF UK ve středu 1. března předcházela tradiční slavnostní přednáška, kterou proslovil docent Martin Setvín z Katedry fyziky povrchů a plazmatu.