Aktuality

Ceny děkana za nejlepší bakalářské a diplomové práce
7. prosince 2018

V rámci zasedání Vědecké rady MFF UK ve středu 5. 12. předal děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl ceny autorům nejlepších studentských bakalářských a diplomových prací za akademický rok 2017/2018.

Nušlova cena za rok 2018 pro doc. Martina Šolce
6. prosince 2018

Nejvyšší ocenění České astronomické společnosti obdržel za rok 2018 doc. Martin Šolc z Astronomického ústavu UK. Společnost ocenila jeho celoživotní odbornou, organizační i popularizační práci.

Nejlepší softwarové práce
5. prosince 2018

Informatická sekce Matfyzu a Nadace RSJ již podruhé ocenily autory nejlepších diplomových prací z oblasti software.

Den otevřených dveří na Matfyzu
26. listopadu 2018

Matfyz se ve čtvrtek 22. listopadu otevřel zájemcům o studium. Celodenní akce tradičně nabídla podrobné informace o studijních oborech a také více než dvacítku popularizačních přednášek.

Matfyz má nové fakultní školy
26. listopadu 2018

Ve čtvrtek 22. listopadu proběhlo v malé aule MFF UK na Malé Straně čtvrté slavnostní setkání zástupců fakultních škol s představiteli fakulty.

Studenti Matfyzu mohou zamířit na stáže do Číny
23. listopadu 2018

MFF UK a College of Mathematics, Physics and Information Engineering čínské univerzity v Če-ťiangu v říjnu uzavřely memorandum o spolupráci. Na výměnný pobyt do Číny se díky nové mezifakultní dohodě budou moci vydat magisterští studenti a doktorandi.

Cena Arnošta z Pardubic putuje na Katedru didaktiky fyziky
22. listopadu 2018

U příležitosti oslav 17. listopadu byly ve Velké aule Karolina již potřetí rozdány Ceny Arnošta z Pardubic.

Ladí–neladí: Tóny fenoménu El Niño
21. listopadu 2018

Nová studie českých vědců ukazuje, jaké „tóny“ stojí za extrémními projevy El Niño.

Zemřel RNDr. Pavel Mayer, DrSc.
13. listopadu 2018

Dne 7. 11. 2018 zemřel RNDr. Pavel Mayer, DrSc. Poslední rozloučení se koná 16. 11. 2018 ve 14.00 hodin v kapli sv. Vavřince v Libochovicích.

Děkanský sportovní den 2018
12. listopadu 2018

Matfyz pošesté dodržel tradici a v areálu SCUK Hostivař uspořádal svůj sportovní den.

Vypravěči mimořádného příběhu
9. listopadu 2018

Ve skvělé interpretaci Petra Samšuka, Pavla Jartyma a Sam’s Band připomněl další z fakultních koncertů mnohovrstevnatou osobnost Erica Claptona.

Cena Vladimíra Lista pro doc. Obdržálka
7. listopadu 2018

Česká agentura pro standardizaci ocenila doc. Jana Obdržálka z Ústavu teoretické fyziky za přínos k rozvoji technické normalizace.

Jaroslav Nešetřil obdržel ERC Synergy Grant
23. října 2018

Světově uznávaný matematik Jaroslav Nešetřil bude s maďarskými kolegy z Univerzity Loránda Eötvöse a Středoevropské univerzity v Budapešti zkoumat matematickou teorii dynamických sítí, které v současnosti ovlivňují všechny oblasti vědy a technologií.

Jarníkovská přednáška prof. Teichnera
19. října 2018

Dne 3. října se konala již po sedmnácté tradiční připomínka profesora Vojtěcha Jarníka. Se svou přednáškou nazvanou „Topological phases, field theories and manifold invariants“ vystoupil prof. Peter Teichner z Institutu Maxe Plancka pro matematiku v Bonnu.

Profesor Frank R. de Boer převzal čestný doktorát
18. října 2018

Fyzik Frank R. de Boer obdržel ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Titul mu byl udělen za mimořádné celoživotní vědecké úspěchy a významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Best paper za prezentaci nového algoritmu
18. října 2018

Výzkumná skupina doc. Michala Kouckého z MFF UK získala jedno z hlavních ocenění udílených v rámci prestižní konference FOCS. Algoritmus, který vědci vyvinuli, by mj. mohl zpřesnit a urychlit výzkum v oblasti genetiky.