Aktuality

Alikvoty adoptovaných strun
24. října 2013
Prostory historického refektáře MFF UK se poprvé rozezněly tóny adoptovaných strun. Inaugurační klavírní recitál projektu Adoptujte své Hertze přednesl prof. Ivan Klánský.
Big Blue Event u IBM
24. října 2013
Více než čtyřicet studentů MFF UK zamířilo v pátek 18. října 2013 do pražské centrály IBM. Pro návštěvníky byla připravena prezentace širokého spektra spolupráce.
Vyhrály týmy z Matfyzu
22. října 2013
Družstva Univerzity Karlovy složená z posluchačů MFF UK opět výrazně zvítězila v národním kole mezinárodní soutěže v programování ACM ICPC.
Zemřel doc. Antonín Havránek
22. října 2013
Po dlouhé nemoci zemřel 18. října 2013 doc. RNDr. Antonín Havránek, CSc. Poslední rozloučení se zesnulým se koná ve středu 30. října 2013 ve 12:30 hod. v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech.
Neocenitelný Atlas geometrie
15. října 2013
Úspěšná kniha Atlas geometrie se dočkala dotisku. Kolektivu autorů se podařilo zábavnou a zajímavou formou přiblížit základní geometrické problémy širšímu publiku. Prvotní idea knihy navíc vznikla na MFF UK
Matfyz porazil Google
14. října 2013
Tým z MFF UK překonal v kvalitě automatického překladu z angličtiny do češtiny dnes běžně rozšířený Google Translate. Klíčem k úspěchu bylo postupné využití několika systémů.
Nobelova cena za Higgsův boson
8. října 2013
Letošní Nobelova cena za fyziku byla udělena za mimořádné výsledky teoretiků i experimentátorů v oblasti částicové fyziky. Na objevu Higgsova bosonu mají podíl také vědci z MFF UK.
Jarníkovská přednáška s prof. Jaroslavem Nešetřilem
4. října 2013
Na tradiční podzimní Jarníkovské přednášce letos vystoupil prof. Jaroslav Nešetřil, který představil svůj výzkum Limity struktur.
Nejlépe hodnocení pedagogové oceněni děkanem
3. října 2013
První výsledky studentské ankety MFF UK za letní semestr ak. roku 2012/2013. Nejlépe hodnocené pedagogy ocenil děkan 2. října 2013.
Pozdrav děkana
1. října 2013
V novém akademické roce uvítal všechny studenty děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl. Upozornil na některé aktivity připravené pro studenty a popřál mnoho úspěchů ve studiu.
Uvítání zahraničních studentů
27. září 2013
Ve středu dne 25. 9. 2013 byli na MFF UK uvedeni první studenti v nově otevřených anglických oborech.
60 let Gymnázia Christiana Dopplera
27. září 2013
Gymnázium Christiana Dopplera se už 60 let specializuje na výuku matematiky, fyziky, informatiky i jazyků. Kulaté výročí oslavila škola mimo jiné výstavou obrazů svého absolventa Nikoly Čulíka.
Hudební akustika – most mezi uměním a vědou
26. září 2013
V úterý proběhlo slavnostní otevření hudebny v Gymnáziu Na Vítězné pláni, jež je součástí dvouletého projektu s názvem Hudební akustika – most mezi uměním a vědou. MFF UK se na něm podílí jako garant vědecko-pedagogické stránky.
Jeden den s informatikou představil dění na MFF UK
26. září 2013
V úterý na Malé Straně v budově Informatické sekce proběhl Jeden den s informatikou, tradiční akce, při níž se chodby mění v promenádu plnou stánků s fascinujícími ukázkami vědeckého dění na MFF UK.
Absolventi Matfyzu programují Facebook
16. září 2013
Server iHned.cz upozornil na dvojici českých programátorů pracujících v centrále společnosti Facebook v kalifornském Menlo Parku. Oba jsou absolventy MFF UK.
Z médií: Čeští vědci v CERNu
5. září 2013
Česká televize v uplynulém měsíci informovala o dění v CERNu, kde pracují i naši kolegové.