Nušlova cena za rok 2018 pro doc. Martina Šolce

6. prosince 2018

Nejvyšší ocenění České astronomické společnosti obdržel za rok 2018 doc. Martin Šolc z Astronomického ústavu UK. Společnost ocenila jeho celoživotní odbornou, organizační i popularizační práci.

Doc. Martin Šolc je vynikající a dlouholetý pedagog, přední odborník na fyziku komet i historii astronomie a rovněž její zasvěcený popularizátor. Podílel se na organizaci významných mezinárodních konferencí (především v oblasti historie vědy), dlouhodobě pracoval v redakčních radách řady odborných i populárních časopisů a přeložil několik knižních titulů.

Těžiště odborné práce doc. Šolce se týká zejména astronomie ve vzdělávacích aktivitách na všech úrovních škol. Podílel se na tvorbě učebnic pro základní, střední a vysoké školy, dvě jeho učebnice získaly ocenění.

Tři desetiletí byl garantem studia astronomie a astrofyziky na Matematicko-fyzikální fakultě UK, a profiloval tak učební plány celé jedné generace našich astronomů. Věnuje se také popularizaci oboru mezi širší veřejností. Od roku 1991 přednáší o astronomii v kurzech univerzity třetího věku (U3V) na své domovské MFF UK.

Věnuje se však i organizaci a koncepci tohoto typu vzdělávání. Jedno funkční období působil jako předseda Asociace U3V ČR, zastupoval ČR v komisi pro celoživotní vzdělávání (CŽV) při EU v Bruselu, je členem Rady pro CŽV Univerzity Karlovy a Rady seniorů ČR. Do života uvádí nové progresivní vzdělávací formy. Tři roky zkušebně vedl kurzy astronomie pro seniory s vnoučaty na MFF UK a stál při zrodu Virtuální U3V na portálu e-senior, pro kterou natočil úvodní cyklus přednášek povinný pro všechny účastníky.

Doc. Martin Šolc několik let vedl Pedagogickou sekci České astronomické společnosti, během které spolupořádal dvě konference o vzdělávání v astronomii. Je rovněž českým zástupcem v komisi Public Outreach and Education Mezinárodní astronomické unie.

Nušlova cena České astronomické společnosti je nejvyšší ocenění udělované badatelům, kteří se svým celoživotním dílem obzvláště zasloužili o rozvoj astronomie. Je pojmenována po dlouholetém předsedovi společnosti prof. Františku Nušlovi. Česká astronomická společnost obnovila její udělování po padesátileté přestávce roku 1999. Prof. PhDr. František Nušl (1867 – 1951) byl v letech 1922 – 1947 předsedou tehdejší Československé astronomické společnosti. V letech 1924 – 1938 byl ředitelem státní hvězdárny.

- tisková zpráva –
- OPMK -