Matfyz má nové fakultní školy

26. listopadu 2018

Ve čtvrtek 22. listopadu proběhlo v malé aule MFF UK na Malé Straně čtvrté slavnostní setkání zástupců fakultních škol s představiteli fakulty.

Za přítomnosti proděkanů prof. Jana Trlifaje a doc. Martina Vlacha byly slavnostně podepsány dohody o spolupráci s pěti novými vybranými školami a zároveň prodlouženy o další tři roky stávající smlouvy se 17 školami, které jsou v programu zapojeny od roku 2015. Celkový počet fakultních škol MFF UK tak dosáhl čísla 29.

Následně proběhla diskuse k programu jako takovému. Jeho východiska, opěrné body a základní aktivity uplynulého roku shrnula předsedkyně pracovní skupiny pro Fakultní školy dr. Dana Mandíková. Ředitelé jednotlivých škol pak přicházeli s dotazy i náměty na další rozvoj spolupráce.

Na závěr setkání navštívili účastníci rotundu sv. Václava. Odborný výklad včetně souvislostí z projektu obnovy této vzácné románské památky poskytl proděkan pro PRopagaci doc. Martin Vlach.

Projekt Fakultních škol funguje od roku 2015. Jeho cílem je navázat užší spolupráci s vybranými středními a základními školami, podporovat kvalitní výuku matematiky, fyziky a informatiky a pomáhat při práci se zájemci o tyto obory.

Školy jsou vybírány na základě řady kritérií, ve kterých se odráží např. účast a úspěchy žáků v nejrůznějších soutěžích zaměřených na matematiku, fyziku a informatiku, počty žáků, kteří jdou studovat na MFF UK, ochota škol věnovat se našim studentům v rámci pedagogických praxí a také dosavadní zkušenosti ze spolupráce se školou.

Fakultními školami se nově staly:
Gymnázium Teplice, Teplice
Malostranské gymnázium a Malostranská základní škola, Praha 1
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové
SPŠ elektrotechnická, Praha 2

dr. Dana Mandíková
- OPMK –