Ladí–neladí: Tóny fenoménu El Niño

21. listopadu 2018

Nová studie českých vědců ukazuje, jaké „tóny“ stojí za extrémními projevy El Niño.

Když orchestr nebo hudební skupina neladí, posluchači jsou nešťastní a zklamaní. V přírodě naší planety existuje orchestr, jehož naladění vede k neštěstím a katastrofám. Jmenuje se El Niño. Studiu tohoto klimatického jevu se věnuje skupina dr. Milana Paluše z Ústavu informatiky AV ČR, jejíž poznatky minulý týden zveřejnil časopis z řady Nature Partner Journals (NPJ).

Jižní oscilace El Niño je přírodní klimatické kyvadlo, které vychyluje teploty v tropickém Pacifiku buď do chladné (La Niña), nebo teplé fáze (El Niño). Amplitudy těchto výkyvů se mění od malých do extrémních hodnot. Ty extrémní přitom výrazně ovlivňují globální klima Země. Stojí například za obdobím sucha v Asii a v Austrálii a současně způsobují záplavy v Jižní Americe.

Perioda tohoto kyvadla je nepravidelná, pohybuje se mezi dvěma až sedmi lety. Avšak svých krajních hodnot kyvadlo dosahuje ve stejné části roku. Řečeno matematickým jazykem, pomalé cykly El Niño jsou synchronizovány s ročním cyklem.

Studiem synchronizace a kauzálních vztahů oscilací různých frekvencí se zabývá tým dr. Milana Paluše, jehož členem je také Nikola Jajcay, doktorand Katedry fyziky atmosféry MFF UK. Čeští vědci, ve spolupráci s americkými kolegy, pomocí originálních matematických a výpočetních metod identifikovali základní oscilační komponenty neboli tóny fenoménu El Niño.

Vědeckému týmu se podařilo popsat interakce těchto tónů a ukázat, jak jejich synchronizace neboli sladění vede ke vzniku extrémních projevů Jižní oscilace. Naopak rozladěné tóny – desynchronizované oscilace – charakterizují klidné období bez výrazných odchylek teplot nebo srážek od dlouhodobého normálu.

Tento významný vědecký výsledek publikovaný časopisem NPJ Climate and Atmospheric Science, který je součástí prestižní skupiny Nature, umožní lepší pochopení a spolehlivější predikci extrémních projevů El Niño a jejich dopadů na globální klima.

Tisková zpráva