Cena Arnošta z Pardubic putuje na Katedru didaktiky fyziky

22. listopadu 2018

U příležitosti oslav 17. listopadu byly ve Velké aule Karolina již potřetí rozdány Ceny Arnošta z Pardubic.

K laureátům prestižního ocenění se letos připojila Katedra didaktiky fyziky MFF UK. Tým vedený doc. Leošem Dvořákem byl oceněn v kategorii „vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK“ za uspořádání akce Den pro učitele fyziky, které se v dubnu loňského roku zúčastnilo více než osm desítek pedagogů, a také za aktivity podporující učitele fyziky a rozvoj fyzikálního vzdělávání na školách.

KDF MFF UK se dlouhodobě a soustavně věnuje práci s učitelskou komunitou, a daří se jí tak pozitivně ovlivňovat směr výuky fyziky na základních a středních školách. Její pracovníci se rovněž zasazují o systémové změny, např. v úzké spolupráci s Fyzikální pedagogickou společností Jednoty českých matematiků a fyziků svým expertním komentářem přispívají k revizi Rámcových vzdělávacích programů.

Ceny Arnošta z Pardubic se každoročně udělují akademickým pracovníkům za vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických a podpůrných pracovníků za jejich mimořádný přínos pro zvyšování kvality vzdělávací činnosti. Laureáty vybírá rektor Univerzity Karlovy na doporučení devítičlenné poradní komise. Ocenění v kategorii pro vynikajícího vyučujícího Univerzity Karlovy letos obdržel prof. Michal Anděl z 3. lékařské fakulty.

– OPMK –