Petr Mánek trojnásobným vítězem IT SPY

17. prosince 2018

Absolvent Matfyzu Petr Mánek ovládl letošní ročník soutěže IT SPY. Jeho vylepšený model Comptonovy kamery zaujal odbornou porotu, veřejnost i partnera soutěže firmu Valeo.

IT SPY je elitní akademická soutěž, která každý rok hodnotí nejlepší diplomové práce z oblasti IT. O vítězství letos bojovalo celkem 1607 absolventů ze 17 fakult českých a slovenských vysokých škol.

Titul absolutního vítěze, cenu veřejnosti a také cenu společnosti Valeo za nejlepší práci v oblasti počítačového vidění a zpracování senzorických dat získal absolvent Matfyzu Petr Mánek. Ten v rámci své diplomové práce vedené dr. Filipem Zavoralem zdokonalil Comptonovu kameru, zařízení, které se v praxi používá například v lékařství pro screening onkologických pacientů. „Práce zaujala porotu svým rozsahem, perfektním zpracováním i prezentací, ale především celospolečenským dopadem tohoto řešení, které bych se nebála označit za revoluční,“ uvedla prof. Mária Bieliková, akademická garantka soutěže.

Comptonova kamera zobrazuje neviditelnou část světelného spektra, která odpovídá paprskům radioaktivního gama záření. Petr Mánek vycházel ze současných technologií a celý systém výrazně zdokonalil. Využil přitom moderní pixelové detektory Timepix3 vyvinuté Evropskou organizací pro jaderný výzkum. Výsledná kamera je mnohonásobně menší a lehčí než současná zařízení, a proto ji lze využít v dosud nepřístupných podmínkách. Může být nejen součástí lékařských nástrojů, ale také například dronů a pomáhat při dekontaminaci zamořených oblastí.

„Vítězství v soutěži beru především jako uznání mé dosavadní práce. Kladné hodnocení od poroty složené ze zkušených vědců a IT odborníků mi dodalo jistotu, že jsem při psaní a programování postupoval správným směrem. Získal jsem také motivaci k tomu, abych kameru dále rozvíjel,“ říká oceněný absolvent, který se nyní chystá pokračovat ve studiu a v práci na svém projektu na některé ze zahraničních univerzit.

Slavnostní předání cen a také symbolických šeků v hodnotě 1000 eur pro absolutního vítěze a 200 eur pro vedoucího diplomové práce se uskutečnilo ve čtvrtek 6. prosince v Profesním domě na Malé Straně.

Podrobnosti k projektu přináší rozhovor s Petrem Mánkem na portálu Matfyz.cz.

- OPMK -