Novoroční gratulace

3. ledna 2019

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

nastupující rok 2019 je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za uplynulým, v němž jsme si připomněli sté výročí založení novodobé české státnosti.

Uplynulý rok byl důležitý z hlediska dalšího rozvoje fakulty. Po dlouhých přípravných pracích konečně reálně započala výstavba nového pavilonu v Troji, která sama o sobě představuje výzvu do roku nadcházejícího. Podobně je tomu s nově akreditovanými bakalářskými studijními programy. Reálně začnou žít akademickým rokem 2019/2020, ačkoli největší množství organizační a administrativní práce už bylo vykonáno. Na obzoru jsou pak nové akreditace pro magisterské studium.

S radostí opět musím připomenout mnohá ocenění našich zaměstnanců. Prof. Jiří Bičák obdržel čestnou oborovou medaili Ernsta Macha, prestižní lingvistickou mezinárodní cenu Antonia Zampolliho získala prof. Eva Hajičová, doc. Jan Obdržálek se stal laureátem ceny Vladimíra Lista za celoživotní přínos technické normalizaci, doc. Martin Šolc pak obdržel Nušlovu cenu České astronomické společnosti. Opomenout nelze ani Donatio Universitatis Carolinae, jež získal prof. Jaroslav Nešetřil.

Těší mě, že neustále narůstá počet ERC grantů řešených na fakultě. ERC Synergy Grant je pro další léta opět spojen se jménem prof. Nešetřila. ERC starting grant zaměřený na výzkum dvojhvězd obdržel dr. Ondřej Pejcha. Další pracovníci se podíleli na oceňovaných mezinárodních výzkumech. Je jich už tolik, že je nelze v takto stručném přehledu jmenovat.

K velkým úspěchům našich studentů patří Grand Prix Junior veletrhu For Industry za inovativní palivový článek, který vytvořila skupina pod vedením prof. Vladimíra Matolína. Zvláštní pozornost zaslouží už proto, že jde o ocenění v oblasti konkrétní aplikace vědeckých výsledků. Matfyz tak dokazuje, že není jen a výhradně teoretickou školou.

Nelze opomenout autorský podíl studenta informatiky Štěpána Šimsy na publikaci v Nature, ani ocenění Young Scientist Award, jež obdržel Jiří Kratochvíl na mezinárodní materiálové konferenci E-MRS Spring Meeting.

Velmi si cením také popularizačních aktivit, na nichž se studenti podílejí ve velké míře, ať už formou přednášek a prezentací na středních či dokonce základních školách, nebo organizací cílených programů, které podporují talentovanou mládež obecně.

V roce 2018 se také definitivně uzavřel příběh rekonstrukce a zpřístupnění rotundy sv. Václava v budově Matfyzu na Malostranském náměstí. Celoevropské ocenění pro památky Europa Nostra, konkrétně první místo u odborné poroty v kategorii restaurování a třetí místo u celoevropské veřejnosti, považuji za více než důstojnou tečku celého projektu.

V závěru roku jsme po delších přípravách převedli fakultní webové stránky na nový redakční systém. Ten vznikl podle zadání fakultní komise pro web přímo na míru a do budoucna vytváří kvalitativně nové podmínky pro správu webového obsahu fakulty. Věřím, že tento krok všichni oceníme v blízké budoucnosti.

Každá novinka s sebou přináší nové problémy, ale jejich úspěšné řešení je podle mého názoru jedním z hlavních klíčů k úspěchu. Pro fakultu jako celek zatím toto konstatování platí.

Všem oceněným závěrem upřímně gratuluji a přeji mnoho dalších úspěchů ve vědecké a pedagogické práci.

Všem pracovníkům a studentům fakulty děkuji za obětavou a intenzivní práci ve vědě a vzdělávání (se), kterou v roce 2018 na fakultě a pro fakultu vykonali, často přes zvyšující se administrativní a byrokratickou zátěž spojenou s novými projekty či předpisy.

Do roku 2019 vám všem přeji mnoho úspěchů, radostí, zdraví a lásky.

 

prof. Jan Kratochvíl
děkan