Nejlepší softwarové práce

5. prosince 2018

Informatická sekce Matfyzu a Nadace RSJ již podruhé ocenily autory nejlepších diplomových prací z oblasti software.

Soutěžní porota vybírala ze 46 diplomových prací, které byly v letošním roce obhájeny na MFF UK ve studijním programu Informatika. Do užšího kola soutěže postoupilo 16 řešitelů. „Šlo o diplomové práce velmi různorodého charakteru, řada studentů experimentovala se strojovým učením a dalšími metodami umělé inteligence. Tyto práce často zahrnují nemalou softwarovou složku, proto byly do soutěže zařazeny, i když jejich hlavní cíl leží mimo oblast software,“ říká předseda poroty a organizátor soutěže dr. David Bednárek.

Ocenění si letos odnesli dva autoři. Stipendium od Nadace RSJ v celkové výši 54 tisíc korun získal Martin Mirbauer za práci testující využití umělé inteligence při pořizování fotografií s velkým dynamickým rozsahem (HDR) a za vytvoření mobilní aplikace, která snímání HDR obrazu umožňuje. Právě tuto aplikaci přitom porota ocenila nejvíce. „Autor převedl do praxe technologii, která dosud patří mezi experimentální, a úspěšně se přitom vypořádal s řadou technických překážek, zejména s limitovaných výpočetním výkonem mobilních telefonů,“ upřesnil dr. Bednárek.

Druhé ocenění, stipendium ve výši 18 tisíc korun, si odnesl Martin Polanka, který v rámci diplomové práce testoval výkon LTE infrastruktury. „Martin Polanka řešil jeden z mnoha problémů, s nimiž se dnes potýkají mobilní operátoři v důsledku stoupající složitosti i zátěže telekomunikační infrastruktury. Jeho práce je zdařilou ukázkou kooperace akademického a komerčního světa,“ doplňuje předseda poroty.

Symbolické předání cen spojené s prezentací vítězných prací se uskutečnilo ve čtvrtek 22. listopadu v rámci dne otevřených dveří na Matfyzu. Uchazeči o studium tak získali konkrétní představu, jaká témata se na Matfyzu řeší a čím by se jednou mohli sami zabývat.

– OPMK –