Ceny děkana za nejlepší bakalářské a diplomové práce

7. prosince 2018

V rámci zasedání Vědecké rady MFF UK ve středu 5. 12. předal děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl ceny autorům nejlepších studentských bakalářských a diplomových prací za akademický rok 2017/2018.

Návrhy na udělení cen, podané předsedy nebo místopředsedy komisí pro státní závěrečné zkoušky, posoudila komise, které předsedá proděkan pro studijní záležitosti. Na návrh komise děkan ocenil tyto práce:

Bakalářské práce

Fyzika
Bc. Rostislav Králík: Studium tepelné stability materiálů pomocí elektronové mikroskopie

Informatika
Bc. Václav Čamra: FPVS: integrace FreePascalu do Visual Studia
Bc. Matěj Konečný: Combinatorial Properties of Metrically Homogeneous Graphs

Matematika
Bc. Radovan Švarc: R^3 nemá druhou odmocninu

Diplomové práce

Fyzika
Mgr. Tereza Uhlířová: Singular Behavior of the Hartree-Fock Equations

Informatika
Mgr. Michal Mojzík: Fluorescence Computations in a Hero Wavelength Renderer

Matematika
Mgr. Ondřej Bouchala: Measures of non-compactness of Sobolev embeddings
Mgr. Kristýna Zemková: Composition of quadratic forms over number fields


Všem oceněným gratulujeme.

– OPMK –