Zemřel RNDr. Pavel Mayer, DrSc.

13. listopadu 2018

Dne 7. 11. 2018 zemřel RNDr. Pavel Mayer, DrSc. Poslední rozloučení se koná 16. 11. 2018 ve 14.00 hodin v kapli sv. Vavřince v Libochovicích.

UNIVERZITA KARLOVA

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA


s hlubokým zármutkem oznamuje, že

dne 7. listopadu 2018 zemřel ve věku 86 let


RNDr. Pavel Mayer, DrSc.,

vědecký pracovník Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, člen Astronomického ústavu UK v letech 1955 - 2017.

Doktor Mayer spojil celý svůj profesní život s Astronomickým ústavem UK. Patřil mezi špičkové odborníky ve stelární astronomii. Ve své práci se zabýval zejména fotometrií a spektroskopií těsných dvojhvězd, mimořádné úsilí věnoval také konstrukci astronomických přístrojů. Ovlivnil několik generací studentů, kteří vděčně vzpomínají na jeho laskavé a informativně bohaté přednášky.

V roce 2009 mu byla udělena Nušlova cena, nejvyšší ocenění České astronomické společnosti za celoživotní dílo. Společnost pro dějiny věd a techniky při RVS Akademie věd ČR jej v roce 2012 ocenila Bolzanovou medailí a Mezinárodní astronomická unie nazvala jeho jménem planetku (33040) Pavelmayer.

Odchodem doktora Pavla Mayera ztrácí MFF UK i celá česká astronomická komunita výraznou a neobyčejně skromnou osobnost, výjimečného a obětavého kolegu, laskavého a váženého učitele.


Poslední rozloučení se zesnulým se koná
v pátek 16. listopadu 2018 ve 14.00 hodin
v kapli sv. Vavřince v Libochovicích.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan

MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2