Dva vědci spojení s Matfyzem obdrželi Cenu Neuron

14. prosince 2018

Celkem deset ocenění rozdal začátkem prosince v Profesním domě Nadační fond Neuron. Mezi laureáty letos patří fyzik a zakladatel antiferomagnetické spintroniky Tomáš Jungwirth a mladý nadějný matematik Benjamin Vejnar. Oba vědci vystudovali Matematicko-fyzikální fakultu.

Cenu Neuron za významný vědecký objev v oblasti fyziky převzal prof. Tomáš Jungwirth. Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty, který v současnosti vede oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu AV ČR, zásadním způsobem přispěl k rozvoji nové větve spintroniky. Podstatou jeho objevu z roku 2018 jsou antiferomagnety, tedy látky se zvláštním chováním při průchodu elektrického proudu. Týmu prof. Jungwirtha se podařilo prokázat, že zápis dat je u antiferomagnetů až tisíckrát rychlejší než u běžných paměťových médií, a vytvořit čip, který se dá propojit s konvenční elektronikou. Tento objev nese příslib revoluce v informačních technologiích.

Cenu Neuron pro mladé vědce si odnesl dr. Benjamin Vejnar. Talentovaný matematik působí na Katedře matematické analýzy, kde se v současnosti věnuje především topologii. Spolupracoval i při řešení problémů z oblasti reálné analýzy a geometrické teorie funkcí. Ve své generaci patří mezi nejlepší české matematiky, o čemž svědčí i Bolzanova cena z roku 2012 nebo v minulosti získaný postdoktorský grant. Dr. Vejnar má za sebou i přes svůj mladý věk již několik zvaných přednášek na konferencích v Číně, na Slovensku i v USA. Na MFF UK je také školitelem několika studentů.

Nadační fond Neuron rozdal v Profesním domě 3. prosince celkem deset ocenění ve třech kategoriích: celoživotní přínos, vědecké objevy a mladí vědci. Zkušení badatelé i mladí talenti si rozdělili rekordních osm milionů korun. Na výběru laureátů se letos podílela mezinárodní vědecká rada Fondu.

– OPMK –