Den otevřených dveří na Matfyzu

26. listopadu 2018

Matfyz se ve čtvrtek 22. listopadu otevřel zájemcům o studium. Celodenní akce tradičně nabídla podrobné informace o studijních oborech a také více než dvacítku popularizačních přednášek.

Čtyři patra malostranského Profesního domu se na den otevřených dveří proměnila v jedno velké tržiště. Namísto ovoce a zeleniny tu však návštěvníci mohli ochutnat něco z témat, kterým se studenti a vědečtí pracovníci na Matfyzu věnují.

„Máme tu zjednodušený simulátor tornáda, na kterém návštěvníkům přibližujeme některé základní atmosférické jevy,“ říká dr. Peter Huszár u stánku Katedry fyziky atmosféry. Tornádo patří mezi meteorologické jevy, které dosud nejsou dostatečně probádány. „Víme, že nejsilnější tornáda vyžadují přítomnost supercel, tedy mohutných bouřek tvořených jednou dominantní konvektivní buňkou, v níž vzniká tzv. mezocyklona, která se uvnitř bouřky otáčí. Co přesně však tornádu předchází a jaký je ten konkrétní impuls k jeho vzniku, stále není úplně jasné. Nejen v této oblasti je ještě dost prostoru k objevování,“ upřesňuje dr. Huszár a dodává, že na katedře se aktuálně zabývají zejména studiem klimatu a vlivu měst na procesy v atmosféře a také výzkumem dynamických procesů probíhajících ve vyšších vrstvách atmosféry.

Variabilní program umožnil každému návštěvníkovi, aby si z nabízených témat vybral ta, která ho nejvíc zajímají. Expozice jednotlivých kateder a ústavů doplnila série přednášek zaměřených na nejrůznější oblasti matematiky, fyziky a informatiky. Ucelené informace o studiu pak zprostředkovala úvodní dvouhodinová přednáška s besedou, na které byli vedle proděkana pro koncepci studia přítomni také zástupci jednotlivých sekcí Matfyzu.

Den otevřených dveří byl rovněž příležitostí k setkání se studenty Matfyzu. Zájemci o studium tak mohli s předstihem získat pár exkluzivních rad a informací ze zákulisí. „Středoškoláci se nás často ptají, jestli je Matfyz tak strašně těžký, jak se o něm říká. Odpovídám jim, že studium je náročné v tom smyslu, že vás nutí na sobě neustále pracovat a zlepšovat se. A to bývá vždycky těžké, ale většinou se taková práce vyplatí. V případě Matfyzu to platí dvojnásob, protože člověk získává schopnosti, se kterými později nemá problém najít uplatnění, a může se věnovat tomu, co ho opravdu baví. Ale samozřejmě že není možné pořád jenom studovat, na laser game nebo pivo s kamarády se čas vždycky najde,“ říká s úsměvem studentka matematiky a členka Studentské komory akademického senátu Zuzana Procházková.

Dveřmi Matfyzu během dne prošlo více než 700 návštěvníků. Pevně věříme, že ne naposledy. Další příležitost k návštěvě fakulty ještě před podáním přihlášek budou mít uchazeči a veřejnost 7. a 14. února, kdy se uskuteční akce Jeden den s informatikou a matematikouJeden den s fyzikou.

Podrobné informace o studiu jsou dostupné na webu studuj-matfyz nebo na stránkách fakulty.

– OPMK –