Faculty Notice Board

This page is an internet equivalent of the Faculty Notice Board located in the building of the Faculty of Mathematics and Physics, Ke Karlovu 3, Praha 2, as given by the law of the Czech Republic. This page does not substitute the Faculty Notice Board (meaning of above mentioned law).


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. se Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy podává:
a. v listinné podobě, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo v úředních hodinách podatelny osobně, na adresu Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, děkanát, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2,
b. prostřednictvím datové schránky s uvedením informace o tom, že se žádost o poskytnutí informace týká Matematicko-fyzikální fakulty,
c. prostřednictvím e-mailu, a to výhradně na adresu sdek@dekanat.mff.cuni.cz.

© 2013–2018 Charles University, Faculty of Mathematics and Physics. Design noBrother.
Content responsibility: Secretary Office.