Aktuality

Vize Nečasova Centra
2. května 2013
Ve čtvrtek 2. května proběhl v refektáři MFF UK na malostranském náměstí slavnostní seminář u příležitosti zahájení činnosti Nečasova centra pro matematické modelování, na němž vystoupilo několik zajímavých českých i zahraničních hostů.
AMAVET ocenil MFF UK
29. dubna 2013
Dvacátý ročník soutěže EXPO SCIENCE AMAVET a související výroční konference v Senátu ocenily dlouhodobý přínos MFF UK k rozvíjení zájmu mládeže o vědu a techniku. Čestná uznání obdrželi také další pracovníci fakulty.
Ovládání nanometrových vrstev magnetu světlem
26. dubna 2013
Objev českých fyziků byl publikován v Nature Photonics a Nature Communications. Práce kombinuje relativistickou kvantovou mechaniku s fotoefektem, což je jeden ze základních jevů v polovodičové opto-elektronice, a s jevem spin-torque, který je klíčový pro obor spintroniky a magnetických pamětí.
Co může Matfyz nabídnout lékařským oborům
16. dubna 2013
16. dubna proběhl v refektáři budovy Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí jednodenní seminář pod zkratkou MFiLF: matematika, fyzika, informatika, lékařství, farmaceutika.