Prof. Heuer obdržel čestný doktorát UK

10. dubna 2018

Vědecká hodnost doctor honoris causa byla prof. Rolf-Dieteru Heuerovi udělena minulý týden ve Velké aule Karolina za mimořádné vědecké úspěchy a významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Prof. Rolf-Dieter Heuer spolupracuje s českou vědeckou komunitou už od doby experimentů na urychlovači LEP v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN).

„Přestože jsme byli každý na jiném experimentu, máme z té doby společnou publikaci o hledání Higgsova bosonu. Higgsův boson byl objeven o dekádu později, když urychlovač LEP nahradil výkonnější LHC. Také tehdy u toho byli odborníci z Univerzity Karlovy a dalších institucí v ČR a prof. Heuer. Ten byl ředitelem CERN a rozhodným způsobem se zasloužil o úspěch LHC. S prof. Heuerem jsem měl možnost spolupracovat také v rámci Rady CERN a naše komunita částicových fyziků ho zná jako skvělého odborníka a milého člověka,“ uvedl prof. Rupert Leitner z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK.

Spolupráce české částicové komunity s prof. Heuerem nabyla na intenzitě právě v období, kdy byl ředitelem CERN. Prof. Heuer opakovaně navštívil Českou republiku, je aktivním členem Mezinárodní rady UK.

V roce 2012 mu byla udělena pamětní medaile Matematicko-fyzikální fakulty UK, v roce 2014 zlatá medaile Univerzity Karlovy a v roce 2016 nejvyšší ocenění Akademie věd České republiky, medaile De scientia at humanitate optime meritis.

Čestný doktorát UK obdržel uznávaný vědec u příležitosti oslav 670. výročí založení Univerzity Karlovy a 100. výročí vzniku republiky v Karolinu. Laudatio přednesl děkan Matematiko-fyzikální fakulty UK prof. Jan Kratochvíl.

V rámci ceremoniálu byl stejným titulem poctěn také významný archeolog prof. Thomas E. Levy.

Tisková zpráva, OPMK –