První srážky v japonském urychlovači SuperKEKB

27. dubna 2018

Dne 25. dubna 2018 v 17:38 hodin CEST se poprvé srazily elektrony a pozitrony urychlené v částicovém urychlovači SuperKEKB v Japonsku.

Detektor Belle II, instalovaný kolem místa srážky, zaznamenal výsledky anihilace hmoty a antihmoty (elektronů a pozitronů), jež vyprodukovala nové částice. Jde tak o první elektron-pozitronové srážky v laboratoři KEK od ukončení provozu urychlovače KEKB v roce 2010.

Belle II byl navržen a postaven mezinárodním týmem čítajícím přes 750 vědců z 25 zemí včetně Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF. Ve srovnání se svým předchůdcem je vylepšen po téměř všech stránkách, aby si dokázal poradit se 40násobnou luminositou SuperKEKB vůči KEKB. Během plánovaných 10 let provozu by experiment Belle II měl zaznamenat 50 miliard párů B mezonů, což je 50krát více než Belle/KEKB.

Belle II/SuperKEKB je zařízení vytvořené pro hledání tzv. Nové fyziky za Standardním modelem zkoumáním vzácných rozpadů elementárních částic, jako jsou kvarky b a c a leptony τ. Hledáním nových částic se Belle II pokusí odhalit možný důvod toho, proč ve vesmíru převažuje hmota nad antihmotou, a prohloubit naše chápání světa.

Daniel Červenkov, Zdeněk Doležal

Související: Detektor částic Belle II usedl na své místo (12. dubna 2017) SuperKEKB: Japonská premiéra s českou účastí (2. března 2016)