Zemřela prof. Věra Trnková

30. května 2018
Dne 27. května 2018 zemřela prof. RNDr. Věra Trnková, DrSc. Poslední rozloučení se koná 6. června 2018 v malé obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

UNIVERZITA KARLOVA

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

s hlubokým zármutkem oznamuje,

že dne 27. května 2018 zemřela ve věku 84 let

prof. RNDr. Věra Trnková, DrSc.,

profesorka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy,
dlouholetá členka Matematického ústavu Univerzity Karlovy.

Profesorka Věra Trnková působila na MFF UK téměř šedesát let. S velkým entuziasmem se věnovala jak vědecké práci, tak výuce a individuálnímu vedení studentů. Její semináře, věnované aktuálním tématům výzkumu, byly plné její energie a nadšení. Vychovala řadu odborníků působících doma i v zahraničí. Na mnoha desítkách mezinárodních konferencí pronesla přednášky, řada z nich byly přednášky zvané. Publikovala dvě monografie a přes sto šedesát odborných prací, převážně v oblasti teorie kategorií a obecné topologie.

Ve svém výzkumu se Věra Trnková zpočátku věnovala obecným vlastnostem topologických prostorů, zejména parakompaktnosti. Brzy ji však zaujala tehdy mladá a u nás téměř neznámá teorie kategorií, kterou často kombinovala s obecnou topologií. Například zavedla pojem skoro úplného vnoření a dokázala, že algebraické kategorie lze vždy skoro úplně vnořit do kategorie kompaktních topologických prostorů. Tento výsledek významně posunul aplikace kategorií v jiných matematických oborech. Také teorie množinových funktorů, kterou profesorka Trnková a její žáci po řadu let rozvíjeli, ovlivnila a dosud ovlivňuje práci řady autorů a stala se i základem aplikací kategorií v několika směrech teoretické informatiky.

Odchodem Věry Trnkové ztrácí MFF UK a světová matematická komunita výraznou osobnost. Její nadšení a originalita ve výzkumu a její přátelský osobní vztah ke kolegům i studentům nám budou chybět.

Poslední rozloučení se zesnulou se koná ve středu 6. června 2018 v 9:20 hodin
v malé obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan

MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2