CERN: Internship Programme pro české středoškoláky

29. května 2018

Čtyřiadvacet středoškoláků z celé ČR v těchto dnech poznává práci a život v prestižním výzkumném středisku CERN. Umožnil jim to nový High-School Students Internship Programme, který je určen studentům ze všech členských zemí.

High-School Students Internship Programme je novou aktivitou CERN, který se jejím prostřednictvím snaží přilákat nejlepší mozky ze svých členských zemí. Letošní ročník je teprve druhý v pořadí a cílí nezávisle na studenty z České republiky, Izraele, Nizozemí, Polska a Švédska. CERN studentům hradí veškeré výlohy a organizuje program plný exkurzí, přednášek a workshopů. O novém popularizačním a výukovém programu referoval Český rozhlas Plus v Magazínu Leonardo.

Zajímavost CERN nespočívá jen ve špičkovém výzkumu či ve faktu, že tu na plné obrátky běží nejvýkonnější urychlovač světa. Jako místo objevu bosonů W, Z a Higgs nebo rodiště World Wide Web má nezaměnitelnou atmosféru plnou života. Proudí tudy tisíce fyziků z celého světa a mnohem početnější jsou návštěvnické skupiny. CERN přitahuje pozornost svou tradicí, současností a očekávanými budoucími úspěchy.

Čeští studenti se v rámci svého programu dozvědí, že částicová fyzika se dělá přes den v kavárně a v noci u počítače, že mnohahodinové diskuze jsou základem (i úskalím) týmové práce a že experimenty se třemi tisíci lidí fungují doslova jako mraveniště. Mimoděk zřejmě také poznají, jak harmonická může být spolupráce lidí z více než sta zemí světa a kolik žen se zabývá fyzikou.

Zájem českých studentů o studijní pobyt v CERN byl mimořádný. Přihlásilo se 240 studentů. Pro ty, kteří se do CERN nedostali, pořádají čeští částicoví fyzikové v září týdenní pobyt v Praze, kde sídlí hned čtyři oborově významné instituce – MFF UK, FJFI ČVUT, FZÚ AV ČR a ÚJF AV ČR.

Mgr. Vojtěch Pleskot, Ph.D.

Související: Magazín Leonardo (ČRo Plus, 25. 5. 2018, čas 14:33)