Den pro Zdeňka Hedrlína

9. června 2018

Matfyz si v pátek 1. června připomněl osobnost předního českého matematika doc. Zdeňka Hedrlína. Setkání jeho někdejších studentů a kolegů uspořádala v malostranském refektáři Katedra aplikované matematiky.

Setkání někdejších studentů a kolegů doc. Zdeňka Hedrlína uspořádala v malostranském refektáři Katedra aplikované matematiky MFF UK. Zavzpomínat na světově uznávaného matematika a iniciátora školy diskrétní matematiky, který na více než šedesát let spojil svůj profesní život s Matfyzem, přišli například profesoři Jan Kratochvíl, Václav Chvátal, Jaroslav Nešetřil nebo Aleš Pultr.

Doc. Hedrlín zemřel na konci dubna v nedožitých 85 letech. Za svého života vychoval několik generací odborníků, kteří jeho odkaz rozvíjejí dodnes. „Měl ohromný vliv na to, jak se vytvářelo chápání vědecké práce v matematice. Diskrétní matematika, zkoumající konečné objekty, byla celosvětově ještě v plenkách. Doc. Hedrlín v ní viděl budoucnost, která vlastně přišla o 20 let později, když se začala rozvíjet výpočetní technika,“ uvedl pro ČRo Plus prof. Jan Kratochvíl.

Diskrétní matematika je dnes základem teoretické informatiky. Škola, kterou doc. Hedrlín inicioval a prof. Jaroslav Nešetřil posléze vybudoval, sídlí na Katedře aplikované matematiky a řadí se k absolutní světové špičce v oboru.

V první fázi vědeckého působení na fakultě se zabýval především teorií kategorií. Později svůj zájem rozšířil také do oblastí, jež s matematikou zdánlivě nemají mnoho společného, včetně společenskovědních oborů, lékařství či dokonce umění. „Nezjednodušoval, stavěl se čelem ke složitým problémům. V tom může být inspirací i pro současnou dobu. Doc. Hedrlín měl odvahu pojímat věci v širších souvislostech. Jeho odkaz je v tomto ohledu nadčasový,“ vyjádřil se pro ČRo Plus dr. Přemysl Čech, někdejší Hedrlínův žák.

Doc. Hedrlín stihl ovlivnit i tu nejmladší generaci matematiků, současné studenty Matfyzu. Ti na jeho počest v rámci vzpomínkového setkání uspořádali dopolední seminář. V souladu s matematikovým přístupem, a v návaznosti na semináře, které doc. Hedrlín za svého života na Matfyzu sám pořádal, se diskutovalo o bohatém spektru témat, například o fungování lidské mysli nebo vztahu mezi matematikou a filozofií.

„Odchodem Zdeňka Hedrlína ztratila fakulta i celá česká matematická komunita výjimečnou osobnost. Bude nám všem chybět, jak po stránce odborné, tak lidské, jako nadšený a obětavý přítel a učitel,“ uzavřel prof. Jan Kratochvíl.

– OPMK –

Související: Záznam akce