Matematická olympiáda zakončila v refektáři

6. června 2018

Mladí matematici se setkali na konci května v refektáři MFF UK. Slavnostně se uzavřel další ročník matematické olympiády v Praze a Středočeském kraji.

Matematická olympiáda je nejstarší oborovou soutěží pro žáky základních a studenty středních škol v České republice. Ve školním roce 2017/2018 proběhl její už 67. ročník. Jako taková později inspirovala třeba astronomickou nebo fyzikální olympiádu. Soutěž klade důraz především na logické myšlení a zdůvodnění zvoleného postupu řešení.

Slavnostní setkání k zakončení 67. ročníku v rámci Prahy a Středočeského kraje proběhlo v refektáři MFF UK na Malostranském náměstí 31. května 2018 za účasti soutěžících studentů i zástupců středních a základních škol.

Hlavním bodem programu bylo vyhlášení úspěšných řešitelů krajských kol kategorií A (3. a 4. ročník SŠ), B (2. ročník SŠ), C (1. ročník SŠ), P (programování) a Z9 (druhý stupeň ZŠ). Toho se ujali členové krajských komisí matematické olympiády pro Prahu a Střední Čechy. Vítězové pak přebrali příslušná ocenění.

Na organizaci krajských kol se významně podílely MFF UK a FJFI ČVUT, které na vyhlášení reprezentovali děkan prof. Jan Kratochvíl a proděkan prof. Michal Beneš.

Slavnostní program doplnilo například Preludium Es-dur J. S. Bacha, přednesené předním varhaníkem Martinem Moudrým na nástroji instalovaném přímo v refektáři.

Všem vítězům 67. ročníku matematické olympiády gratulujeme a věříme, že se s nimi setkáme při studiu na MFF UK.

– OPMK –