Donatio Universitatis Carolinae pro prof. Nešetřila

6. dubna 2018

Prof. Jaroslav Nešetřil obdržel výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae, již uděluje rektor Univerzity Karlovy významným vědeckým osobnostem mimořádně přispívajícím k odborné prestiži univerzity.

Rozhodnutí o udělení prestižní podpory bylo prof. Nešetřilovi a dalším čtyřem významným vědcům předáno 5. 4. 2018 ve Velké aule Karolina při příležitosti oslav 670. výročí založení univerzity.

Prof. Jaroslav Nešetřil byl oceněn za celoživotní práci ve vědě, mj. za vybudování skupiny diskrétní matematiky, Institutu teoretické informatiky a Informatického ústavu Univerzity Karlovy, které se v průběhu minulých desetiletí staly světovými centry matematiky a informatiky. Jeho základním vědeckým přínosem je vybudování široké strukturální Ramseyovy teorie a jejích aplikací v řadě oblastí matematiky. V současnosti je vůdčí osobností v teorii řídkých struktur.

Donatio Universitatis Carolinae je udělováno rektorem UK na základě návrhů předložených děkany jednotlivých fakult. Získávají je významné vědecké osobnosti, které mimořádně přispívají k odborné prestiži univerzity.

Kromě prof. Nešetřila letos podporu získali také archeolog prof. Jan Klápště, historik umění prof. Jiří Kuthan, biochemička prof. Marie Stiborová a přírodovědec prof. Jan Tachezy.

- tisková zpráva -
- OPMK -