Výstavba nového pavilonu v areálu Troja

4. května 2018

Stavba bude využívaná zejména pro výuku studentů a pro pracoviště pedagogů. V objektu bude umístěna i velká posluchárna s kapacitou 250 míst (s možností využití pro pořádání konferencí) a knihovna. Objekt je řešen pro bezbariérové užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba probíhá za podpory MŠMT ČR.

Po několika letech přípravy veškeré dokumentace a náročných schvalovacích řízení jsme se konečně dostali do fáze samotné realizace výstavby nového pavilonu v Troji, která potrvá do podzimu 2019. Stavební firmě vzešlé z veřejné soutěže jsme již předali staveniště a v nejbližších dnech budou zahájeny práce. Zejména ve fázi zemních prací a následné hrubé stavby bude v areálu Troja velký pohyb stavebních strojů, nákladních automobilů a další techniky.

Přestože se se zhotovitelem stavby snažíme dojednat optimální organizační řešení výstavby s minimem negativních dopadů na chod pracovišť v areálu Troja, musíme vzhledem k velkému rozsahu akce počítat se zvýšenou hlučností, prašností (v závislosti na počasí) a s částečným omezením parkovacích míst (jde zejména o prostor mezi kryopavilonem a budovou vývojových dílen, kde bude parkování po určitou dobu v podstatě vyloučeno) a zřejmě dojde dle aktuální potřeby i k dílčím dopravním omezením.

prof. Ladislav Skrbek, proděkan pro rozvoj