Zemřel prof. Petr Simon

18. dubna 2018
Dne 14. dubna 2018 zemřel ve věku 74 let prof. RNDr. Petr Simon, DrSc. Poslední rozloučení se koná v pátek 20. 4. 2018 ve 12:00 hodin v malé obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.

UNIVERZITA KARLOVA

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

s hlubokým zármutkem oznamuje,

že dne 14. dubna 2018 zemřel ve věku 74 let

prof. RNDr. Petr Simon, DrSc.,

profesor Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, dlouholetý člen informatické sekce fakulty a její Katedry teoretické informatiky a matematické logiky.

Prof. RNDr. Petr Simon, DrSc., absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK a od roku 1967 zde působil jako vědec a pedagog, nejprve v Matematickém ústavu UK, po roce 1990 pak na Katedře matematické logiky a filozofie matematiky a poté na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky.

Ve své odborné činnosti se věnoval zejména oblasti topologie se zaměřením na problematiku ultrafiltrů a Booleových algeber a dosáhl v ní vynikajících výsledků; za všechny lze uvést např. spoluautorství prestižní knihy Handbook of Boolean Algebras vydané v roce 1989. O svých výsledcích přednášel na řadě domácích i zahraničních konferencí, jeho práce jsou citovány špičkovými odborníky v oboru. Rozsáhlá byla i jeho činnost editorská. Řadu let působil v redakčních radách časopisů Topology and its ApplicationsActa Universitatis Carolinae – Mathematica et Physica.

Systematická pedagogická práce profesora Simona trvala téměř půl století. Jeho přednášky mapovaly širokou oblast topologie, teorie množin a Booleových algeber. Spolu s RNDr. Bohuslavem Balcarem, DrSc., vychoval řadu odborníků, kteří dále rozvíjejí teorii množin a topologii.

Po roce 1990 se prof. P. Simon aktivně podílel na životě akademické obce fakulty také jako člen Akademického senátu MFF UK.

Poslední rozloučení se zesnulým se koná v pátek 20. 4. 2018 ve 12:00 hodin
v malé obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan

MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2