Matfyz hostil devátou studentskou konferenci ve fyzice

1. června 2018

Pořadatelskou štafetu Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice převzala letos po tříleté pauze Matematicko-fyzikální fakulta UK. Její studenti se na domácí půdě nenechali zahanbit a ze soutěžního klání si odnesli čtyři pomyslné medaile.

V pořadí už devátou konferenci ve fyzice hostil Matfyz ve dnech 29. a 30. května. Do trojského areálu MFF UK se sjelo více než 40 studentů fyziky z České republiky a ze Slovenska, aby před odbornou porotou odprezentovali v jedné ze sedmi soutěžních kategorií výsledky svých vědeckých prací.

„Smyslem konference je motivovat studenty bakalářského a magisterského studia k prezentaci dosažených výsledků a konfrontaci s kolegy z jiných vysokých škol a fakult. Zároveň slouží k rozvoji kontaktů s partnerskými pracovišti na Slovensku,“ uvedl předseda poroty prof. Vladimír Baumruk. „Jde v podstatě o obdobné konferenční klání, jako je SVOČ (Studentská vědecká odborná činnost) v matematice,“ dodal.

Matfyz měl letos v soutěži 14 zástupců. Na pomyslném nejvyšším stupni vítězství stanul s prací Lattice energies of molecular solids from fragment and periodic approaches student teoretické fyziky Jaroslav Hofierka. Stříbro vybojoval Petr Král s prací Magnetic and transport properties of Yb-based compounds. Třetí místo obsadili Ondřej Theiner (Tests of Semiconductor Detectors for ATLAS Upgrade) a Zuzana Peštová (Modelování turbulence modelem WRF).

Konference je střídavě pořádána v České republice a na Slovensku. Příští jubilejní desátý ročník proběhne na přírodovědecké fakultě UPJŠ v Košicích.


Kompletní výsledky 9. Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice:
  Teoretická fyzika a Biofyzika a fyzika molekulárních systémů
1. místo Jaroslav Hofierka: Lattice energies of molecular solids from fragment and periodic approaches (MFF UK, Praha)
2. místo Martin Malý: Strukturní analýza komplexů oxidázy s ligandem (FJFI ČVUT, Praha)
3. místo Patrik Urban: Fyzikální aspekty konformní gravitace (FJFI ČVUT, Praha)
  Částicová a jaderná fyzika
1. místo Dagmar Bendová: Study of hadron structure within quantum chromodynamics (FJFI ČVUT, Praha)
2. místo Adam Broniš: Conversion electron-gamma spectroscopy of 254Fm (FMFI UK, Bratislava)
3. místo Ondřej Theiner: Tests of Semiconductor Detectors for ATLAS Upgrade (MFF UK, Praha)
  Fyzika kondenzovaných látek
1. místo František Hájek: Luminiscence InGaN/GaN a InGaN/InGaN scintilačních heterostruktur (FJFI ČVUT, Praha)
2. místo Petr Král: Magnetic and transport properties of Yb-based compounds (MFF UK, Praha)
3. místo Miroslav Hennel: Magnetokalorický jav v tenkých magnetických drôtoch (UPJŠ, Košice)
  Fyzika „Země a Vesmíru“
1. místo Jaroslav Merc: Dlhodobý vývoj teploty horúcej zložky v symbiotickom systéme AG Draconis (UPJŠ, Košice)
2. místo Martin Baláž: Numerical simulation of meteors as a means of debiasing AMOS data (FMFI UK, Bratislava)
3. místo Zuzana Peštová: Modelování turbulence modelem WRF (MFF UK, Praha)
  Aplikovaná fyzika a Obecná fyzika a didaktika fyziky
1. místo Pierre Koleják: The Gouy phase shift compensation in Terahertz time-domain spectroscopy (VŠB-TU, Ostrava)
2. místo Terézia Eckertová: Metódy kontinuálneho merania radónu vo vodách (FMFI UK, Bratislava)
3. místo Přemysl Ciompa: Modelling of passive and active optical periodic structures (VŠB-TU, Ostrava)

– OPMK –