Katedra makromolekulární fyziky byla založena jako Katedra polymerů v roce 1974. V současné době na naší katedře probíhá výzkum v oblastech fyziky nanomateriálů, fyziky polymerů a makromolekulárních látekteoretické fyziky.

Aktuality

Nb NPs
14. leden 2022

Na základě výsledků bakalářské práce naší studentky se nám podařilo připravit článek o možnosti přípravy sloupcových nanočásticových vrstev V a V2O5, který byl publikován v časopise Surface & Coatings Technology.

Podrobnosti naleznete zde.

Nb NPs
7. leden 2022

Ve spolupráci s kolegy z Katedry fyziky kondenzovaných látek (MFF UK) se nám podařilo publikovat článek zaměřený na studium teplem vyvolané morfogeneze nanočástic niobu pomocí pokročilých rentgenových diagnostických technik. Článek je dostupný online v časopise Materials Chemistry and Physics.

antibacterial surface engeneering
6. leden 2022

Prof. Andrei Choukourov a jeho kolegové z Belgie a Itálie napsali článek o plazmové technologii v antibakteriálním inženýrství povrchů publikovaný v Journal of Applied Physics.

Podrobnosti naleznete zde.

Nové projekty GAČR
1. leden 2022

Podařilo se nám získat dva nové projekty GAČR s dobou řešení 2022-2024:

  • Syntéza nanomateriálů na bázi oxidů kovů pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii pomocí plazmových plynně agregačních zdrojů (doc. Ondřej Kylián)
  • Možnosti tenkých vrstev na pomezí klasických a plazmových polymerů (Dr. Jaroslav Kousal)
doc.Chudáček
15. listopad 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 10/11/2021 zemřel náhle ve věku 89 let zakladatel naší katedry a její dlouholetý vedoucí docent Ivo Chudáček.

Čest jeho památce!!!

molekulární motor
5. listopad 2021

Naše spolupráce s pracovištěm NIMS v japonské Tsukubě se přetavila v přijatý článek Molecular Rotor based on an Oxidized Resorcinarene pojednávající o molekulárních rotorech.

PSE Satellite 2022
3. listopad 2021

Ve spolupráci s JČU se nám podařilo připravit LSPR sensor založený na stříbrných nanočásticích. Dosažené výsledky jsou shrnuty ve článku Ag nanoparticles immobilized on C:H:N:O plasma polymer film by elevated temperature for LSPR sensing, který byl přijat k tisku.

PSE Satellite 2022
22. říjen 2021

Ve dnech 10. a 11. února 2022 pořádáme v kampusu Troja mezinárodní workshop Plasma-Assisted Nanomaterials Engineering.

PPP article
19. říjen 2021

K tisku byla přijata naše společná publikace s CAU Kiel: Impact of argon flow and pressure on the trapping behavior of nanoparticles inside a gas aggregation source.

Tento článek vyjede v časopise Plasma Processes & Polymers.

Bc. studenti
23. září 2021

Během letošního léta své práce úspěšně obhájilo 5 našich bakalářských studentek a studentů.

Všem GRATULUJEME a přejeme další úspěchy.

Strawberry-like nanoparticles
29. srpen 2021

Vyšel článek Gas-phase synthesis of mesoporous films of Ag/C:H:N:O core-satellite nanoparticles for surface-enhanced Raman spectroscopy zabývající se možností využití nanočástic jádro-satelit pro citlivou biodetekci.

Studentské Fakultní Granty
12. července 2021

Studie How Activity Landscapes Polarize Microswimmers without Alignment Forces vyšla v červnu v časopise Physical Review Letters, kde byla zařazena do prestižní sekce „doporučení editora“ (Editors' Suggestion).

Zemřela doc. Danka Slavínská, CSc.
23. června 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 23/6/2021 zemřela naše dlouholetá kolegyně docentka Danka Slavínská, která svou profesní dráhu uzce spojila s naší katedrou.

Čest její památce!!

International Advisory Board of Plasma Processes & Polymers
21. června 2021

Prof. A. Choukourov se stal členem International Advisory Board časopisu Plasma Processes & Polymers.

8th Plasma Science & Entrepreneurship Workshop
21. června 2021

Ve dnech 8 a 9 Listopadu 2021 pořádáme ve spolupráci s ÚFP AV ČR konferenci 8th Plasma Science & Entrepreneurship Workshop.

Thin films of cross-linked polylactic acid as tailored platforms for controlled drug release
10. června 2021

Do tisku byl přijat společný článek s UTB o přípravě tenkých vrstev plazmových polymerů s laditelnou rozpustonstí. Tento typ materiálů by mohl být například využíván pro řízené podávání léčiv.

Noví doktoři
10. června 2021

Po dlouhé době mohla konečně proběhnout slavnostní promoce našich bývalých PhD. studentů:

  • mgr. P. Pleskunov, Ph.D.
  • mgr. D. Nikitin, Ph.D.
  • RNDr. J. Kratochvíl, Ph.D.
Článek o plazmovém zemědělství
17. května 2021

Právě nám, ve spolupráci s kolegy z AV ČR, vyšek článek, který se týká tzv. plazmového zemědělství, tedy jedné z velmi persektivních a nových oblastí výzkumu probíhajícího na naší katedře. V tomto článku jsme se věnovali studiu vlivu atmosférického plazmatu na semínka papriky a melounu.

Zemřel Milan Neubert
20. dubna 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 20/4/2021 zemřel náš dlouholetý spolupracovník, kolega a kamarád doktor Milan Neubert, který dlouhodobě aktivně působil na KMF.

Čest jeho památce!!

Další krok na cestě k vývoji autonomních nanobotů
25. března 2021

Sen o sestrojení inteligentních mikroskopických strojů je zase o kousek blíž skutečnosti. Ve spolupráci s Univerzitou v Lipsku jsme se podíleli na vývoji nového systému, jenž v sobě kombinuje techniku strojového učení s přesnou kontrolou mikroskopických částic. Výsledky tohoto výzkumu právě zveřejnil prestižní časopis Science Robotics.