Katedra makromolekulární fyziky byla založena jako Katedra polymerů v roce 1974. V současné době na naší katedře probíhá výzkum v oblastech fyziky nanomateriálů, fyziky polymerů a makromolekulárních látekteoretické fyziky.

Aktuality

šťastný nový rok
30. březen 2022

Společně s kolegy z japonského pracoviště NIMS a ÚMCH AV ČR jsme zkoumali "chytré" molekuly modifikovaného porfyrinu, které umí měnit svoje vlastnosti vlivem pH a teploty.

Výsledky této studie byly publikovány v prestižním časopise Macromolecules.

GAUK
10. březen 2022

Gratulujeme našim studentům k získání finančních prostředků na jejich výzkumné projekty od Grantové agentury Univerzity Karlovy!

  • M. Protsak: Sputter-driven synthesis of transition metal oxynitride nanoparticles with tunable optoelectronic properties
  • K.Biliak: Sputter-based synthesis of optically active and electrically conductive nanofluids
  • Z. Krtouš: Metamaterials based on  plasma polymers for optics of the future
Ag@TiOx NPs
1. březen 2022

Řízená syntéza nanočástic typu jádro@slupka představuje obtížnou výzvu v mnoha nanotechnologických projektech. V naší současné studii, publikované v časopise J.Phys. D: Appl. Phys., jsme vyvinuli a otestovali originální a spolehlivou metodu výroby takovýchto nanočástic pomocí plynového agregačního zdroje.

PANE
11. únor 2021

Ve dnech 10. a 11. února 2022 jsme pořádali on-line mezinárodní workshop Plasma-Assisted Nanomaterials Engineering.

4 zvané přednášky

16 odborných přednášek

51 účastníků

Nb NPs
14. leden 2022

Na základě výsledků bakalářské práce naší studentky se nám podařilo připravit článek o možnosti přípravy sloupcových nanočásticových vrstev V a V2O5, který byl publikován v časopise Surface & Coatings Technology.

Podrobnosti naleznete zde.

Nb NPs
7. leden 2022

Ve spolupráci s kolegy z Katedry fyziky kondenzovaných látek (MFF UK) se nám podařilo publikovat článek zaměřený na studium teplem vyvolané morfogeneze nanočástic niobu pomocí pokročilých rentgenových diagnostických technik. Článek je dostupný online v časopise Materials Chemistry and Physics.

antibacterial surface engeneering
6. leden 2022

Prof. Andrei Choukourov a jeho kolegové z Belgie a Itálie napsali článek o plazmové technologii v antibakteriálním inženýrství povrchů publikovaný v Journal of Applied Physics.

Podrobnosti naleznete zde.

Nové projekty GAČR
1. leden 2022

Podařilo se nám získat dva nové projekty GAČR s dobou řešení 2022-2024:

  • Syntéza nanomateriálů na bázi oxidů kovů pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii pomocí plazmových plynně agregačních zdrojů (doc. Ondřej Kylián)
  • Možnosti tenkých vrstev na pomezí klasických a plazmových polymerů (Dr. Jaroslav Kousal)
doc.Chudáček
15. listopad 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 10/11/2021 zemřel náhle ve věku 89 let zakladatel naší katedry a její dlouholetý vedoucí docent Ivo Chudáček.

Čest jeho památce!!!

molekulární motor
5. listopad 2021

Naše spolupráce s pracovištěm NIMS v japonské Tsukubě se přetavila v přijatý článek Molecular Rotor based on an Oxidized Resorcinarene pojednávající o molekulárních rotorech.

PSE Satellite 2022
3. listopad 2021

Ve spolupráci s JČU se nám podařilo připravit LSPR sensor založený na stříbrných nanočásticích. Dosažené výsledky jsou shrnuty ve článku Ag nanoparticles immobilized on C:H:N:O plasma polymer film by elevated temperature for LSPR sensing, který byl přijat k tisku.

PSE Satellite 2022
22. říjen 2021

Ve dnech 10. a 11. února 2022 pořádáme v kampusu Troja mezinárodní workshop Plasma-Assisted Nanomaterials Engineering.