Katedra makromolekulární fyziky byla založena jako Katedra polymerů v roce 1974. V současné době na naší katedře probíhá výzkum v oblastech fyziky nanomateriálů, fyziky polymerů a makromolekulárních látekteoretické fyziky.

HeatEngines
5. prosinec 2022

Jedním z hlavních cílů stochastické termodynamiky je vývoj optimálních strategií pro řízení mikroskopických zařízení, jako jsou tepelné motory. V rámci právě vyšlé práce uvádíme elegantní odvození protokolů maximální účinnosti a maximálního výkonu platných pro širokou třídu hamiltoniánů.

Recyclable SERS platforms
5. prosinec 2022

Dr. Daniil Nikitin získal nový projekt GAČR na vývoj a výzkum nekonvenčních nanokapalin s odporovým (memristivním) spínacím chováním pro neuromorfní inženýrství.

Recyclable SERS platforms
30. listopad 2022

V rámci mezinárodního projektu jsme se podíleli na vývoji a studiu nových SERS aktivních recyklovatelných nanostrukturovaných platformem založených na TiO2 a Ag. Výsledky tohoto výzkumu byly publikovány v časopise Surfaces and Interfaces.

doc. Jan Hanuš
25. říjen 2022

Dne 25/10/2022 proběhla v Karolinu slavnostní promoce nových docentů. Jedním z nich byl náš kolega doc. Jan Hanuš, kterému tímto gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v nové roli.

NMR spectra
24. říjen 2022

Analýza chemické výměny v NMR je užitečný nástroj k popisu molekulárních procesů. V našem článku jsme publikovali analytický tvar spektra vícestavové chemické výměny a ukázali jeho aplikaci na reálný systém protonovaného oxoporfyrinogenu.

ECS 2022
24. říjen 2022

O. Kylián přednesl na prestižní mezinárodní konferenci 242nd ECS meeting zvanou přednášku s názvem "Atmospheric Pressure Plasma Treatment of Materials".

PSE
20. říjen 2022

Naše magisterská studentka Veronika Červenková získala 2. místo v soutěži Falling Wall Labs, která probíhala toto září v polské Wroclavi!!

Gratulujeme!!

Nb NPs
28. září 2022

V právě vyšlém článku jsme prokázali na modelovém příkladu myšího mozku možnost využít Nb nanočástic jako perspektivní matrice pro citlivé molekulární zobrazování biologických tkání metodou povrchově-asistované laserové desorpční/ionizační hmotnostní spektroskopie.

V NPs
27. září 2022

Tvar nanočástic hraje důležitou roli v mnoha aplikacích. V naší studii se nám podařilo ukázat, jak je možné pouhou změnou depozičních podmínek kontrolovat tvar vanadových nanočástic připravovaných pomocí magnetronového plynového agregačního zdroje.

PSE
20. září 2022

Naše skupina se v hojném počtů zúčastnila konference PSE 2022, kde kromě plenární přednášky prof. A. Choukourova s názvem "Plasmas and polymers: from 0- to 3-D nanomaterials" bylo prezentováno dalších 5 našich přednášek a 3 studentské postery.

Gels
15. září 2022

Právě byl publikován náš nový článek zabývající se problematikou vlivu různých podnětů na chování hydrogelů s jedno- a dvousíťovou strukturou složených z poly(N,N′-diethylakrylamidu) a polyakrylamidu.

 

J Phys D
9. září 2022

Profil proudění nosného plynu je jedním z nejkritičtějších parametrů, který silně ovlivňuje ztráty nanočástic na stěnách plynového agregačního zdroje. Tato problematika je studována v právě publikovaném článku pomocí numerických simulací.