Katedra makromolekulární fyziky byla založena jako Katedra polymerů v roce 1974. V současné době na naší katedře probíhá výzkum v oblastech fyziky nanomateriálů, fyziky polymerů a makromolekulárních látekteoretické fyziky.

antibacterial surface engeneering
6. leden 2022

Prof. Andrei Choukourov a jeho kolegové z Belgie a Itálie napsali článek o plazmové technologii v antibakteriálním inženýrství povrchů publikovaný v Journal of Applied Physics.

Podrobnosti naleznete zde.

Nové projekty GAČR
1. leden 2022

Podařilo se nám získat dva nové projekty GAČR s dobou řešení 2022-2024:

  • Syntéza nanomateriálů na bázi oxidů kovů pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii pomocí plazmových plynně agregačních zdrojů (doc. Ondřej Kylián)
  • Možnosti tenkých vrstev na pomezí klasických a plazmových polymerů (Dr. Jaroslav Kousal)
doc.Chudáček
15. listopad 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 10/11/2021 zemřel náhle ve věku 89 let zakladatel naší katedry a její dlouholetý vedoucí docent Ivo Chudáček.

Čest jeho památce!!!

molekulární motor
5. listopad 2021

Naše spolupráce s pracovištěm NIMS v japonské Tsukubě se přetavila v přijatý článek Molecular Rotor based on an Oxidized Resorcinarene pojednávající o molekulárních rotorech.

PSE Satellite 2022
3. listopad 2021

Ve spolupráci s JČU se nám podařilo připravit LSPR sensor založený na stříbrných nanočásticích. Dosažené výsledky jsou shrnuty ve článku Ag nanoparticles immobilized on C:H:N:O plasma polymer film by elevated temperature for LSPR sensing, který byl přijat k tisku.

PSE Satellite 2022
22. říjen 2021

Ve dnech 10. a 11. února 2022 pořádáme v kampusu Troja mezinárodní workshop Plasma-Assisted Nanomaterials Engineering.

PPP article
19. říjen 2021

K tisku byla přijata naše společná publikace s CAU Kiel: Impact of argon flow and pressure on the trapping behavior of nanoparticles inside a gas aggregation source.

Tento článek vyjede v časopise Plasma Processes & Polymers.

Bc. studenti
23. září 2021

Během letošního léta své práce úspěšně obhájilo 5 našich bakalářských studentek a studentů.

Všem GRATULUJEME a přejeme další úspěchy.

Strawberry-like nanoparticles
29. srpen 2021

Vyšel článek Gas-phase synthesis of mesoporous films of Ag/C:H:N:O core-satellite nanoparticles for surface-enhanced Raman spectroscopy zabývající se možností využití nanočástic jádro-satelit pro citlivou biodetekci.

Studentské Fakultní Granty
12. července 2021

Studie How Activity Landscapes Polarize Microswimmers without Alignment Forces vyšla v červnu v časopise Physical Review Letters, kde byla zařazena do prestižní sekce „doporučení editora“ (Editors' Suggestion).

Zemřela doc. Danka Slavínská, CSc.
23. června 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 23/6/2021 zemřela naše dlouholetá kolegyně docentka Danka Slavínská, která svou profesní dráhu uzce spojila s naší katedrou.

Čest její památce!!

International Advisory Board of Plasma Processes & Polymers
21. června 2021

Prof. A. Choukourov se stal členem International Advisory Board časopisu Plasma Processes & Polymers.