VOLBA KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA MFF UK

pro funkční období 2012 – 2016

Na svém zasedání konaném 23. listopadu 2011 vyhlásil Akademický senát MFF volbu kandidáta na funkci děkana fakulty, jež se uskuteční na zasedání AS MFF dne 18. dubna 2012.

Vyhlášení volby

Fórum pro diskusi s kandidáty (přístupné jen z domény mff.cuni.cz)

Volební protokol

Kandidátem na děkana MFF UK pro funkční období 2012 - 2016 byl zvolen Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. poměrem hlasů 15:3, 6 hlasů bylo neplatných.

Ve lhůtě určené pro podávání návrhů na kandidáta byly podány 2 návrhy:

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

Návrh kandidáta
Životopis kandidáta
Volební teze
Podpisy
Podpisy k 20.3.2012
Podpisy k 3.4.2012 (25 MB, bez nominačních)
Podpisy k 11.4.2012
Osobní volební web kandidáta

Mgr. Tomáš Jirotka

Návrh kandidáta
Životopis kandidáta
Volební teze
Volební teze s komentářem
Podpisy
Osobní volební web kandidáta

Setkání s kandidáty:

  • 26.3.2012 v 19:30 - K1 (Karlín): Diskuse se studenty (pořádá prof. Kratochvíl)
  • 27.3.2012 v 17:30 - K1 (Karlín): Setkání matematické sekce s kandidáty (pořádá matematická sekce) - otevřené akademické obci
  • 29.3.2012 - Karlov: Setkání fyzikální sekce s kandidáty (pořádá kolegium fyzikální sekce) - uzavřené, jen pro rozšířené kolegium FS
  • 2.4.2012 v 15:30 - S9 (Malá Strana): Setkání informatické sekce s kandidáty (pořádá proděkan pro informatiku) - otevřené akademické obci
  • 11.4.2012 v 17:15 - F1 (Karlov): Setkání akademické obce s kandidáty (pořádá AS MFF)

Otázky kandidátům:


Ohlasy v médiích:

Další návrhy na kandidáty již není možné podávat, lhůta vypršela 3. dubna 2012. Volba proběhla 18. dubna 2012.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.