Volby

Studentská komora AS MFF – volby 24. května 2017

Zaměstnanecká komora AS MFF a obě komory do AS UK – volby 29. a 30. listopadu 2016

Studentská komora AS MFF – volby 18. května 2016

Volba kandidáta na děkana MFF na období 2016/2020

Studentská komora AS MFF a doplňující volby AS UK – 11.-12.května 2015

Studentská komora AS MFF – volby 20. května 2014

ZKAS MFF a obě komory ASUK na období 2014/2017

Studentská komora AS MFF – volby 14. května 2013

Studentská komora AS MFF na období 2012/2013

Volba kandidáta na děkana MFF na období 2012/2016

SKAS MFF UK na období 2011/2012

ZKAS MFF a obě komory ASUK na období 2011/2014

Doplňovací volby: Studentská komora AS MFF na období 2010/2011

Studentská komora AS MFF na období 2010/2011

Studentská komora AS MFF na období 2009/2010

Volba kandidáta na děkana MFF na období 2008/2012

Studentská komora AS MFF na období 2008/2009

ZKAS MFF a obě komory ASUK na období 2008/2011

Studentská komora AS MFF na období 2007/2008

Doplňovací volby: Studentská komora AS MFF na období 2006/2007 a AS UK na období 2005/2008

Studentská komora AS MFF na období 2006/2007

Studentská komora AS MFF na období 2005/2006

Volba kandidáta na děkana MFF na období 2005/2008

Vyjádření děkana MFF k plnění jeho volebního programu na období 2002/2005

ZKAS MFF UK na období 2005/2008

AS UK na období 2005/2008

Studentská komora AS MFF na období 2004/2005

Studentská komora AS MFF na období 2003/2004

Zaměstnanecká komora AS MFF na období 2002/2005

Volba kandidáta na děkana MFF na období 2002/2005

Vyjádření děkana MFF k plnění jeho volebního programu na období 1999/2002