Akademický senát

Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále také AS MFF UK) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. AS MFF UK schvaluje vnitřní předpisy fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávy, strategický záměr a jeho aktualizace, podmínky pro přijetí ke studiu, vyjadřuje souhlas se jmenováním a odvoláním členů Vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty atd.

Nejbližší zasedání

Nejbližší zasedání

Není naplánováno

Studentská komora (SKAS)

Není naplánováno

Studijní komise

Není naplánováno

Ekonomická komise

Není naplánováno

Legislativní komise

Není naplánováno

Seznam všech zasedání a další informace

Aktuální informace

Na svém 288. zasedání konaném 28. února 2024 vyhlásil Akademický senát MFF UK Volby do Studentské komory Akademického senátu MFF UK, jež se uskuteční v termínu 23. až 25. dubna 2024.

Na svém 285. zasedání konaném 29. listopadu 2023 vyhlásil Akademický senát MFF UK volbu kandidáta na funkci děkana fakulty, jež se uskuteční na zasedání Akademického senátu MFF UK dne 17. dubna 2024.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.