Akademický senát

Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále také AS MFF UK) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. AS MFF UK schvaluje vnitřní předpisy fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávy, strategický záměr a jeho aktualizace, podmínky pro přijetí ke studiu, vyjadřuje souhlas se jmenováním a odvoláním členů Vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty atd.

Nejbližší zasedání

Nejbližší zasedání

18. 1. 2023 18:00

M 252

Studentská komora (SKAS)

5. 12. 2022 17:30

Pracovně proděkanů/ Zasedací místnosti SKAS (Ke Karlovu 3)

Studijní komise

Není naplánováno

Ekonomická komise

Není naplánováno

Legislativní komise

Není naplánováno

Seznam všech zasedání a další informace

Aktuální informace

Hlasováním konaném dne 22. června 2022 vyhlásil Akademický senát MFF UK volby do studentské komory a zaměstnanecké komory Akademického senátu UK a zaměstnanecké komory Akademického senátu MFF UK na dny 22. až 24. listopadu 2022.

Podrobnosti o volbách

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.