Akademický senát

Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále také AS MFF UK) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. AS MFF UK schvaluje vnitřní předpisy fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávy, strategický záměr a jeho aktualizace, podmínky pro přijetí ke studiu, vyjadřuje souhlas se jmenováním a odvoláním členů Vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty atd.

Nejbližší zasedání

Nejbližší zasedání

20. 3. 2024 18:00

Studentská komora (SKAS)

Není naplánováno

Studijní komise

Není naplánováno

Ekonomická komise

Není naplánováno

Legislativní komise

Není naplánováno

Seznam všech zasedání a další informace

Aktuální informace

Akademický senát MFF UK vyjadřuje svou hlubokou soustrast všem pozůstalým nad nesmyslnou ztrátou jejich blízkých osob. V těchto obtížných a smutných chvílích cítíme pevnou sounáležitost s Filozofickou fakultou UK.

Ačkoliv ztrátu milovaných osob nemůže nic nahradit, můžeme jim všichni usnadnit nejbližší měsíce alespoň přispěním do sbírky Nadačního fondu UK na podporu rodin obětí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.