Volby do Studentské komory Akademického senátu MFF UK

pro funkční období 2021 - 2024

 

Volební protokol   Vyhlášení voleb   Organizace voleb   Průběh voleb   Kandidáti   Beseda s kandidáty   Volební komise  

 

Volební protokol

Volební protokol

Vyhlášení voleb

Vyhlášení voleb

Organizace voleb

Hlasováním konaném na zasedání dne 24. března 2021 vyhlásil Akademický senát MFF UK volby do studentské komory Akademického senátu MFF UK na dny

27. až 29. dubna 2021.

Do SKAS MFF UK se dle aktuálně platných předpisů (Statut MFF UKVolební řád AS MFF UK) volí 3 senátoři na období 1. 6. 2021 - 31. 5. 2024.

Chcete-li kandidovat, přihlašte se pomocí e-mailu předsedovi volební komise Vojtěchu Švandelíkovi na vojtech.svandelik@mff.cuni.cz do

22. dubna 2021 do 10:00.

Uveďte celé své jméno, ročník, program (resp. obor), typ studia (Bc., Mgr., PhD.) a číslo studenta (pod fotkou na kartě studenta). K žádosti přiložte písemný souhlas s kandidaturou.

Kandidát může být navržen i jiným členem nebo skupinou členů akademické obce. V tomto případě musí být součástí návrhu zaslaného e-mailem dle pravidel výše i seznam navrhovatelů.

Pokud chcete, aby se na této webové stránce a ve volební aplikaci objevila také vaše volební teze, pošlete ji do 22. dubna do 10:00 předsedovi volební komise ve formátu PDF. Rozsah je limitovaný jednou stranou A4. Dokument může být i barevný. Teze dodané po termínu už komise nezveřejní.

Průběh voleb

Volby budou probíhat od úterý 27. dubna 2021 od 00:00 do čtvrtka 29. dubna 2021 do 23:59 elektronickou formou. Volební aplikaci lze najít na adrese

https://volby.is.cuni.cz/

Přihlašování do volební aplikace bude probíhat prostřednictvím údajů spravovaných Centrální autentizační službou UK.

Vícenásobné studium nezakládá právo hlasovat vícekrát. Kandidáti studující více oborů studia mají nárok kandidovat pouze za jeden předem zvolený obor studia.

Na virtuálním hlasovacím lístku, který bude plně anonymní, je možné zaškrtnout nejvýše tři kandidáty.

Problémy s volební aplikací je možné řešit na e-mailové adrese předsedy volební komise.

Vojtěch Švandelík
předseda volební komise

Kandidáti

Kandidátní listina F

Dominik Zámyslický, volební program
prezenční bakalářské studium, 3. ročník
program: Fyzika
obor: Obecná fyzika

Martina Novotná, volební program
prezenční bakalářské studium, 1. ročník
program: Fyzika

Alexandra Suchá, volební program
prezenční bakalářské studium, 2. ročník
program: Fyzika

Kandidátní listina I

Petr Šimůnek, volební program
prezenční magisterské studium, 1. ročník
program: Informatika - Softwarové a datové inženýrství

Kandidátní listina M

Anna Yaghobová, volební program
prezenční magisterské studium, 2. ročník
program: Matematika
obor: Učitelství matematiky - Učitelství informatiky

Beseda s kandidáty

Veřejná beseda oprávněných voličů s kandidáty proběhne v pondělí 26. dubna 2021 v 18:00. Beseda proběhne elektronicky prostřednictvím platformy ZOOM.

ID meetingu: 915 7292 2693
Adresa k připojení: https://matfyz.zoom.us/j/91572922693

Účast na besedě není pro kandidáty povinná, ale je to doporučený způsob prezentování svého volebního programu.

Volební komise

Za obsah této stránky zodpovídá: Vojtěch Švandelík (předseda volební komise).