Volby do Studentské komory Akademického senátu MFF UK

pro funkční období 2023 - 2026

Výsledky voleb

Volební protokol

Vyhlášení voleb

Vyhlášení voleb

Organizace voleb

Hlasováním konaném na zasedání dne 22. února 2023 vyhlásil Akademický senát MFF UK volby do Studentské komory Akademického senátu MFF UK na dny

25. až 27. dubna 2023.

Do SKAS MFF UK se dle aktuálně platných předpisů (Statut MFF UKVolební řád AS MFF UK) volí 3 senátoři na období 1. 6. 2023 - 31. 5. 2026.

Chcete-li kandidovat, přihlašte se pomocí e-mailu předsedovi volební komise Vojtěchu Švandelíkovi na vojtech.svandelik@matfyz.cuni.cz do

20. dubna 2023 do 10:00.

Uveďte celé své jméno, ročník, program (resp. obor), typ studia (Bc., Mgr., PhD.) a číslo studenta (pod fotkou na kartě studenta). K žádosti přiložte podepsané prohlášení, že navrhovaný se svou kandidaturou souhlasí (například formou naskenovaného dokumentu).

Kandidát může být navržen i jiným členem nebo skupinou členů akademické obce. V tomto případě musí být součástí návrhu zaslaného e-mailem dle pravidel výše i seznam navrhovatelů.

Pokud chcete, aby se na této webové stránce a v hlasovací aplikaci objevily také vaše volební teze, pošlete je do 20. dubna 2023 do 10:00 předsedovi volební komise ve formátu PDF. Rozsah je limitovaný jednou stranou A4 v českém (či slovenském) jazyce a jednou stranou A4 v jazyce anglickém. Obsahy české i anglické varianty musejí býti totožné (jedná se jen o překlad). Dokumenty mohou být i barevné. Teze dodané po termínu už komise nezveřejní. Všechny teze budou zveřejněny hromadně po uzavření kandidátních listin.

Průběh voleb

Volby budou probíhat od úterý 25. dubna 2023 od 00:00 do čtvrtka 27. dubna 2023 do 23:59 elektronickou formou. Volební aplikaci lze najít na adrese

https://hlasovani.is.cuni.cz/

Přihlašování do volební aplikace bude probíhat prostřednictvím údajů spravovaných Centrální autentizační službou UK.

Vícenásobné studium nezakládá právo hlasovat vícekrát.

Na virtuálním hlasovacím lístku, který je plně anonymní, můžete zaškrtnout nejvýše tři kandidáty.

Problémy s volební aplikací je možné řešit na e-mailové adrese předsedy volební komise.

Oficiální výsledky voleb budou zveřejněny v pátek 28. dubna 2023 na této stránce.

Kandidáti

Kandidátní listina F

Kryštof Matějka - volební teze election program
prezenční bakalářské studium, 1. ročník
program: Fyzika

František Zajíc - volební teze election program
prezenční navazující magisterské studium, 1. ročník
program: Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

Andrej Farkaš - volební teze election program
prezenční doktorské studium, 2. ročník
program: Kvantová optika a optoelektronika

Kandidátní listina I

Petr Šimůnek
prezenční doktorské studium, 1. ročník
program: Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry

Richard Hvizdoš - volební teze
prezenční bakalářské studium, 3. ročník
program: Informatika se specializací Databáze a web

Vojtěch Gaďurek - volební teze
prezenční bakalářské studium, 1. ročník
program: Informatika

Kandidátní listina M

Arina Kapalygina - volební teze
prezenční bakalářské studium, 1. ročník
program: Obecná matematika

Jakub Černý - volební teze election program
prezenční bakalářské studium, 1. ročník
program: Matematika pro informační technologie

Svilen Popov
prezenční doktorské studium, 3. ročník
program: Mathematical Analysis

Beseda s kandidáty

Veřejná beseda akademické obce fakulty s kandidáty proběhne v pondělí 24. dubna 2023 od 18:30 hybridní formou (v posluchárně N1 a prostřednictvím platformy ZOOM).

ID meetingu: 940 4385 4769
Adresa k připojení: https://cuni-cz.zoom.us/j/94043854769

Otázky je možné klást prostřednictvím platformy sli.do: https://app.sli.do/event/aZ1nQv2tt35rdR8ZeCzxqy

Účast na besedě není pro kandidáty povinná, ale je to doporučený způsob prezentování svého volebního programu.

Beseda bude nahrávána a odkaz záznam bude v průběhu voleb umístěn ve volební aplikaci. Volební komise si vyhrazuje právo záznam nezveřejnit.

Volební komise

Kontakt na předsedu volební komise:

E-mailová adresa: vojtech.svandelik@matfyz.cuni.cz

Telefonické spojení: 95155 1499

Adresa pro doručování písemností: Podatelna MFF UK, Ke Karlovu 3

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.