Volby do obou komor Akademického senátu UK a do zaměstnanecké komory Akademického senátu MFF UK

Výsledky voleb

Do ZKAS UK byli zvoleni: Cyril Brom, Josef Stráský.

Do SKAS UK byli zvoleni: Andrej Farkaš, Jan Hrabovský.

Do ZKAS MFF UK byli zvoleni: Cyril Brom, Zdeněk Drozd, Jiří Fiala, Roman Grill, Zdeněk Hlávka, Petr Hnětynka, Karel Houfek, Martin Kozák, Ondřej Pangrác, Jiří Pavlů, Irena Penev, Jiří Spurný, Jakub Staněk, Josef Stráský, Jan Šťovíček, Martin Veis.

Volební protokol pro volby do AS UK

Volební protokol pro volby do ZKAS MFF UK

Vyhlášení voleb

Hlasováním konaném dne 22. června 2022 vyhlásil Akademický senát MFF UK volby do studentské komory a zaměstnanecké komory Akademického senátu UK a zaměstnanecké komory Akademického senátu MFF UK na dny

22. až 24. listopadu 2022.

Do SKAS UK se dle aktuálně platných předpisů (Statut UKVolební řád AS UK) volí 2 senátoři na období 1. 2. 2023 - 31. 1. 2026.

Do ZKAS UK se dle aktuálně platných předpisů (Statut UKVolební řád AS UK) volí 2 senátoři na období 1. 2. 2023 - 31. 1. 2026.

Do ZKAS MFF UK se dle aktuálně platných předpisů (Statut MFF UKVolební řád AS MFF UK) volí 16 senátorů na období 1. 2. 2023 - 31. 1. 2026.

Návrh kandidátů

Návrhy kandidátů vyhotovené v písemné nebo elektronické podobě je možné podávat nejpozději do 15. listopadu 2022 k rukám předsedy volební komise. Návrh kandidáta může podat každý člen nebo skupina členů akademické obce. Kandidát do zaměstnanecké komory musí být akademickým pracovníkem fakulty, kandidát do studentské komory musí být studentem fakulty. Návrh musí obsahovat jméno a pracoviště navrhovaného kandidáta (u studentů studijní program a ročník), jméno navrhovatele (jména navrhovatelů) a podepsané prohlášení, že navrhovaný se svou kandidaturou souhlasí (například formou naskenovaného dokumentu).

Pokud chcete, aby se na webových stránkách AS, v hlasovací aplikaci a v době voleb ve fakultních budovách objevily také vaše volební teze, pošlete je do 15. listopadu 2022 předsedovi volební komise ve formátu PDF. Rozsah je limitovaný jednou stranou A4 v českém jazyce a jednou stranou A4 v jazyce anglickém. Obsahy české i anglické varianty musejí býti totožné (jedná se jen o překlad). Dokumenty mohou být i barevné. Teze dodané po termínu už komise nezveřejní. 

Studenti, kteří jsou zároveň akademickými pracovníky, musí při oznámení kandidatury ohlásit, jestli kandidují do studentské či zaměstnanecké komory.

Akademický pracovník kandidující do ZKAS MFF UK, který přísluší více než jedné sekci, musí při kandidatuře ohlásit, za jakou sekci (pracoviště) kandiduje.

Průběh voleb

Volby budou probíhat po tři dny od úterý 22. listopadu 2022 od 00:00 do čtvrtka 24. listopadu 2022 do 23:59 elektronickou formou. Volební aplikaci bude v době konání voleb možné najít na adrese

https://volby.is.cuni.cz/

Přihlašování do volební aplikace bude probíhat prostřednictvím údajů spravovaných Centrální autentizační službou UK.

Návod na hlasování (pro akademické pracovníky)

Apelujeme na všechny studenty a akademické pracovníky, aby si prostřednictvím aplikace na adrese https://volici.mff.cuni.cz ověřili, jestli jsou uvedeni v seznamu voličů. Volební aplikace neumožňuje měnit seznam hlasujících v průběhu voleb, takže případné nesrovnalosti je potřeba vyřešit před zahájením voleb.

Akademičtí pracovníci v aplikaci budou mít dva hlasovací lístky - jeden pro volbu do ZKAS MFF UK (rozdělený do 4 separátních hlasovacích podlístků) a jeden pro volbu do ZKAS UK. Pokud volič ve volbách do ZKAS MFF UK odhlasuje pouze v podmnožině ze čtyř podlístků, ve zbytku podlístků bude voličův hlas považován za zdržení se. Studenti uvidí právě jeden hlasovací lístek. Vícenásobné studium nezakládá právo hlasovat vícekrát. Studenti, kteří jsou zároveň zaměstnáni jako akademičtí pracovníci, mohou hlasovat jak ve volbách do SKAS UK tak ve volbách do ZKAS UK i ZKAS MFF UK.

Na virtuálním hlasovacím lístku, který je plně anonymní, lze zaškrtnout nejvýše 2 kandidáty ve volbách do ZKAS / SKAS UK a nejvýše 20 kandidátů ve volbách do ZKAS MFF UK (přičemž na každé ze tří listin F, I a M lze označit nejvýše šest kandidátů a na listině O lze označit nejvýše dva kandidáty).

Problémy s volební aplikací je možné řešit na e-mailové adrese předsedy volební komise.

Oficiální výsledky voleb budou zveřejněny v pátek 25. listopadu 2022 na této stránce.

Kandidáti

Kandidáti jsou řazeny dle data doručení návrhu kandidáta.

Volby do SKAS UK

 • Mgr. Andrej Farkaš (Kvantová optika a optoelektronika, 2. ročník, doktorské studium) - volební teze election program
 • Mgr. Lukáš Nowak (Kvantová optika a optoelektronika, 2. ročník, doktorské studium) - volební teze
 • Mgr. Petr Šimůnek (Vizuální výpočty a počítačové hry, 1. ročník, doktorské studium)- volební teze election program
 • Ing. Jan Hrabovský (Kvantová optika a optoelektronika, 4. ročník, doktorské studium) - volební teze

Volby do ZKAS UK

 • doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (Katedra softwaru a výuky informatiky, Informatická sekce) - volební teze
 • doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (Katedra fyziky materiálů, Fyzikální sekce) - volební teze

Volby do ZKAS MFF UK

Kandidátní listina F

 • doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (Katedra fyziky povrchů a plazmatu) - volební teze / election program
 • doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (Katedra didaktiky fyziky) - volební teze
 • doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D. (Ústav částicové a jaderné fyziky)
 • doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (Ústav teoretické fyziky) - volební teze
 • prof. RNDr. Roman Grill, CSc. (Fyzikální ústav UK) - volební teze
 • RNDr. Martin Veis, Ph.D. (Fyzikální ústav UK) - volební teze
 • doc. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D. (Katedra fyziky kondenzovaných látek) - volební teze / election program
 • doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (Katedra fyziky materiálů) - volební teze

Kandidátní listina I

 • doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D. (Katedra aplikované matematiky)
 • Irena Penev, Dr. (Informatický ústav Univerzity Karlovy)
 • doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (Katedra softwaru a výuky informatiky) - volební teze
 • doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů)
 • RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. (Informatický ústav Univerzity Karlovy)

Kandidátní listina M

 • doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky)
 • RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. (Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky)
 • prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. (Katedra matematické analýzy) - volební teze
 • doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. (Katedra algebry)
 • RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (Katedra didaktiky matematiky)
 • doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. (Katedra matematické analýzy)

Kandidátní listina O

 • Mgr. Martin Kozák (Katedra tělesné výchovy)

Volební komise

Volební komise je společná pro volby do AS UK i AS MFF UK.

Kontakt na předsedu volební komise:

E-mailová adresa: vojtech.svandelik@matfyz.cuni.cz

Telefonické spojení: 95155 1499

Adresa pro doručování písemností: Podatelna MFF UK, Ke Karlovu 3

Předvolební besedy

Volební komise plánuje svolání předvolebních besed s kandidáty do ZKAS US a SKAS UK (odděleně).

Během besed bude možné klást otázky prezenčně i distančně. Účast kandidátů je preferována prezenční.

Beseda s kandidáty do ZKAS UK

Datum a čas konání: středa 16. listopadu 2022 od 17:00
Místo konání: posluchárna M1 (Ke Karlovu 3)
Odkaz pro distanční účast: https://matfyz.zoom.us/j/91565509196?pwd=RE5jSDlEYitjbjg1anpxTWJSQkl0QT09
Platforma na kladení otázek pro distančně přítomné: https://app.sli.do/event/j1k6w9up1QCSw24n5NcbYv

Beseda s kandidáty do SKAS UK

Datum a čas konání: pondělí 21. listopadu 2022 od 18:00
Místo konání: posluchárna M1 (Ke Karlovu 3)
Odkaz pro distanční účast: https://matfyz.zoom.us/j/92707651043?pwd=MkRsdk9yMm9Ga0tQeEZVZHdiVHZiZz09
Platforma na kladení otázek pro distančně přítomné: https://app.sli.do/event/hroWWksGjLk59Tw9Pcvekx

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát. Poslední úprava stránky: 25. 11. 2022, 16:57.