Volby do studentské komory a zaměstnanecké komory Akademického senátu UK

pro funkční období 2020 - 2023

Volby do zaměstnanecké komory Akademického senátu MFF UK

pro funkční období 2020 - 2023


Výsledky voleb   Vyhlášení voleb   Organizace voleb   Průběh voleb   Kandidáti   Volební komise  


Výsledky voleb

Volební protokol pro volby do AS UK

Volební protokol pro volby do AS MFF UK

Vyhlášení voleb

Vyhlášení voleb

Organizace voleb

Hlasováním konaném dne 2. října 2019 vyhlásil Akademický senát MFF UK volby do studentské komory a zaměstnanecké komory Akademického senátu UK a zaměstnanecké komory Akademického senátu MFF UK na dny

27. a 28. listopadu 2019.

Do SKAS UK se dle aktuálně platných předpisů (Statut UKVolební řád AS UK) volí 2 senátoři na období 1. 2. 2020 - 31. 1. 2023.

Do ZKAS UK se dle aktuálně platných předpisů (Statut UKVolební řád AS UK) volí 2 senátoři na období 1. 2. 2020 - 31. 1. 2023.

Do ZKAS MFF UK se dle aktuálně platných předpisů (Statut MFF UKVolební řád AS MFF UK) volí 16 senátorů na období 1. 2. 2020 - 31. 1. 2023.

Návrhy kandidátů vyhotovené v písemné nebo elektronické podobě je možné podávat nejpozději do 19. listopadu 2019 k rukám předsedy volební komise. Návrh kandidáta může podat každý člen nebo skupina členů akademické obce. Kandidát do zaměstnanecké komory musí být akademickým pracovníkem fakulty, kandidát do studentské komory musí být studentem fakulty. Návrh musí obsahovat jméno a pracoviště navrhovaného kandidáta (u studentů studijní program a ročník), jméno navrhovatele (jména navrhovatelů) a prohlášení, že navrhovaný se svou kandidaturou souhlasí.

Pokud chcete, aby se na webových stránkách AS a u volebních stanovišť objevila také vaše volební teze, pošlete ji do 19. listopadu 2019 předsedovi volební komise nebo Vojtěchu Švandelíkovi na vojtech.svandelik(at)mff.cuni.cz ve formátu PDF. Rozsah je limitovaný jednou stranou A4. Dokument může být i barevný. Teze dodané po termínu už komise nezveřejní.

Průběh voleb

Volby proběhnou 27. listopadu 2019 od 10:00 do 15:00 a 28. listopadu 2019 rovněž od 10:00 do 15:00 na těchto místech:

 • Karlín: přízemí
 • Malá Strana: přízemí
 • Karlov: budova Ke Karlovu 5
 • Trója: budova T

Kandidáti

Volby do SKAS UK

 • Bc. Patrícia Schmidtová (1. ročník magisterského studia, program Informatika, obor Matematická lingvistika) - návrh kandidátavolební teze
 • Bc. Anna Yaghobová (1. ročník magisterského studia, program Matematika, obor Učitelství matematiky - učitelství informatiky) - návrh kandidátavolební teze
 • Bc. Jakub Matěna (1. ročník magisterského studia, program Informatika, obor Softwarové systémy) - návrh kandidátavolební teze
 • Filip Čižmář (4. ročník bakalářského studia, program Informatika, obor Softwarové a datové inženýrství) - návrh kandidátavolební teze
 • Bc. Andrej Farkaš (1. ročník magisterského studia, program Fyzika, obor Optika a optoelektronika) - návrh kandidátavolební teze
 • Michal Slovák (1. ročník bakalářského studia, program Informatika, obor Informatika) - návrh kandidátavolební teze
 • Adam Poloček (2. ročník bakalářského studia, program Fyzika, obor Obecná fyzika) - návrh kandidátavolební teze
 • Mgr. Markéta Pešková (2. ročník doktorského studia, program Fyzika, obor Subjaderná fyzika) - návrh kandidáta
 • Ing. Jan Hrabovský (1. ročník doktorského studia, program Fyzika, obor Kvantová optika a optoelektronika) - návrh kandidáta

Volby do ZKAS UK

* navrhl elektronicky prof. Jiří Sgall jménem informatické sekce

Volby do ZKAS MFF UK

Kandidátní listina M
Kandidátní listina I
 • doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (Katedra softwaru a výuky informatiky) *
 • RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. (Informatický ústav Univerzity Karlovy) * - návrh kandidáta
 • RNDr. Jakub Bulín, Ph.D. (Katedra teoretické informatiky a matematické logiky) *
 • doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D. (Katedra aplikované matematiky) * - návrh kandidáta
 • RNDr. Jan Hric (Katedra teoretické informatiky a matematické logiky) *
 • Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (Ústav formální a aplikované lingvistiky) *
 • doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D. (Katedra aplikované matematiky) - návrh kandidátavolební teze
 • RNDr. Pavel Parízek, Ph.D. (Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů) *

* navrhl elektronicky prof. Jiří Sgall jménem informatické sekce

Kandidátní listina F

Volební komise

Volby do SKAS a ZKAS UK

 • Předseda: RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D., katedra fyziky povrchů a plazmatu
 • Mgr. Jan Alster, Ph.D.
 • Bc. Marián Belušiak
 • Mgr. Marek Cúth, Ph.D.
 • Mgr. Eva Havelková
 • RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.
 • PhDr. Petra Hoffmannová
 • RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
 • Ing. Petra Jindrová
 • RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
 • Mgr. Petr Kolář
 • doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.
 • Mgr. Jana Machalická
 • doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
 • Pavel Obdržálek
 • Mgr. Matěj Ryston
 • Jitka Sedláčková
 • RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.
 • RNDr. Karel Tůma, Ph.D.
 • Mgr. Lukáš Vacek
 • Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.
 • RNDr. Jakub Zázvorka, Ph.D.
 • Vilém Zouhar

Volby do ZKAS MFF UK

 • Předseda: RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D., katedra fyziky povrchů a plazmatu
 • RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
 • doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.
 • Vilém Zouhar
Za obsah této stránky zodpovídá: .