Volby do SKAS MFF UK

pro volební období říjen 2019 — květen 2022 (2020)


Kandidáti   Organizace voleb   Průběh voleb   Volební komise  


Výsledky voleb

Volební protokol

Organizace voleb

Hlasováním konaném od 4. dubna 2019 do 11. dubna 2019 vyhlásil Akademický senát MFF UK volby do studentské komory akademického senátu na dny

15. a 16. května 2019.

Do SKAS MFF UK se dle aktuálně platných předpisů (Statut MFF UKVolební řád AS MFF UK) tři senátoři na období 1.10.2019 - 31.5.2022 a jeden senátor na období 1.10.2019 - 31.5.2020.

Chcete-li kandidovat, přihlašte se pomocí e-mailu předsedovi volební komise Pavlu Obdržálkovi na pavel.obdrzalek@mff.cuni.cz do

středy 8. května 2019 do 18:00.

Uveďte celé své jméno, ročník, program (M, F, I), obor a typ studia (Bc., Mgr., PhD.) a číslo studenta (pod fotkou na kartě studenta). K žádosti přiložte písemný souhlas s kandidaturou.

Pokud chcete, aby se zde, na webových stránkách AS, a u volebních stanovišť objevil také Váš volební program, pošlete jej co nejdříve na pavel.obdrzalek@mff.cuni.cz, nejpozději však do neděle 12. května 2019 do 18:00, ve formátu PDF. Rozsah je limitovaný jednou stranou A4, může být i barevný.

Programy dodané po termínu nebo přinesené osobně v den voleb už komise nezveřejní. Zároveň nikdo jiný, kromě členů volební komise, nesmí v okolí místa voleb vyvěšovat žádné materiály související s volbami (speciálně tedy volební programy).

Průběh voleb

Volby proběhnou 15. května 2019 od 12:00 do 16:00 a 16. května 2019 od 8:45 do 14:15 na těchto místech:

 • Sokolovská 8
 • Malostranské náměstí 25
 • Ke Karlovu 3
 • kolej 17. listopadu, Pátkova 3
 • V Holešovičkách 2

Vícenásobné studium nezakládá právo hlasovat vícekrát a je zakázáno hlasovat na více místech. Kandidáti studující více oborů studia mají nárok kandidovat pouze za jeden předem zvolený obor studia.

Volební komise zajistí, aby během voleb byli na každém volebním stanovišti přítomni dva členové volební komise (v každou chvíli konání voleb vždy alespoň jeden).

Hlasovací lístky pro volby do SKAS MFF UK s více než 4 vyznačenými kandidáty nebo upravené způsobem, který neumožňuje jednoznačně rozhodnout, pro které kandidáty volič hlasoval, jsou neplatné.

Na nástěnku s volebními programy smí vylepovat volební plakáty pouze členové volební komise.

Mimo nástěnky s volebními programy a pomocných nápisů („Volby do SKAS“, „Místo k úpravě volebních lístků“ a podobně) nesmí ve vzdálenosti 5 m od urny, 5 m od středu místa určeného k úpravě lístků a 1 m od okraje nástěnky s volebními programy viset žádné volební plakáty. V případě sporů rozhoduje pověřený člen volební komise.

Členové volební komise se v den voleb nesmí účastnit volební kampaně. Speciálně nesmí vylepovat jiné plakáty související s volbami než kandidátské programy na nástěnku a pomocné nápisy.

Volební kampaň může pokračovat i v den voleb, avšak pouze mimo volební místnosti a jejich nejbližší okolí. Přípustné jsou jen takové způsoby vedení kampaně, které neomezují voliče.

Kandidáti do voleb se volební komisi přihlašují elektronicky na adresu pavel.obdrzalek@mff.cuni.cz do středy 8. května 2019 do 18:00. V přihlášce je nutné uvést celé jméno, ročník, program (M, F, I), obor a typ studia (Bc., Mgr., PhD.) a číslo studenta (pod fotkou na kartě studenta).

Kandidáti mohou volební komisi poslat svůj volební program elektronicky ve formátu PDF opět na adresu pavel.obdrzalek@mff.cuni.cz do neděle 12. května 2019 do 18:00. Elektronický program komise barevně vytiskne a umístí při volbách do každé volební místnosti. Zveřejní ho rovněž na stránkách senátu. Platí velikostní limit jedné strany A4 na kandidáta. Na později dodané plakáty nebude brán zřetel a nebudou ani vyvěšeny ve volebních místnostech.

Pavel Obdržálek
předseda Volební komise

Kandidáti

Kandidátní listina F

 • Ondřej Knopp, (volební program nebyl dodán)
  prezenční bakalářské studium, 1. ročník
  program: Fyzika
  obor: Obecná fyzika
 • Jan Hrabovský, (volební program nebyl dodán)
  prezenční bakalářské studium, 3. ročník
  program: Fyzika
  obor: Obecná fyzika

Kandidátní listina I

 • Petra Doubravová, (volební program nebyl dodán)
  prezenční magisterské studium, 1. ročník
  program: Informatika
  obor: Umělá inteligence
 • Patrícia Schmidtová, volební program
  prezenční bakalářské studium, 3. ročník
  program: Informatika
  obor: Obecná informatika
 • Jindřich Pikora, (volební program nebyl dodán)
  prezenční magisterské studium, 2. ročník
  program: Informatika
  obor: Počítačová grafika a vývoj počítačových her
 • Vojtěch Švandelík, volební program
  prezenční bakalářské studium, 1. ročník
  program: Informatika
  obor: Softwarové a datové inženýrství
 • Peter Korcsok, (volební program nebyl dodán)
  prezenční doktorské studium, 4. ročník
  program: Informatika
  obor: Diskrétní modely a algoritmy

Kandidátní listina M

 • Lukáš Račko, volební program
  prezenční bakalářské studium, 1. ročník
  program: Matematika
  obor: Finanční matematika

Volební komise

 • Předseda: Pavel Obdržálek
 • Petra Hoffmannová
 • Denis Pitoňák
 • Karla Čápová
 • Ondřej Mička
 • Marcel Goliaš
 • Pavel Myšička
 • Nikol Soukupová
 • Daniel Till
 • Lukáš Supik
 • Alexander Pitňa

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.