Volby do Studentské komory Akademického senátu MFF UK

pro funkční období 2022 - 2025

Volební protokol

Volební protokol

Vyhlášení voleb

Vyhlášení voleb

Organizace voleb

Hlasováním konaném na zasedání dne 23. února 2022 vyhlásil Akademický senát MFF UK volby do studentské komory Akademického senátu MFF UK na dny

26. až 28. dubna 2022.

Do SKAS MFF UK se dle aktuálně platných předpisů (Statut MFF UKVolební řád AS MFF UK) volí 3 senátoři na období 1. 6. 2022 - 31. 5. 2025.

Chcete-li kandidovat, přihlašte se pomocí e-mailu předsedovi volební komise Mgr. Andreji Farkašovi na andrej.farkas@ruk.cuni.cz do

22. dubna 2022 do 10:00.

Uveďte celé své jméno, ročník, program (resp. obor), typ studia (Bc., Mgr., PhD.) a číslo studenta (pod fotkou na kartě studenta). K žádosti přiložte podepsaný souhlas s kandidaturou (scan nebo fotografii).

Kandidát může být navržen i jiným členem nebo skupinou členů akademické obce. V tomto případě musí být součástí návrhu zaslaného e-mailem dle pravidel výše i seznam navrhovatelů.

Pokud chcete, aby se na této webové stránce a ve volební aplikaci objevila také vaše volební teze, pošlete ji do 22. dubna do 10:00 předsedovi volební komise ve formátu PDF. Rozsah je limitovaný jednou stranou A4. Dokument může být i barevný. Teze dodané po termínu už komise nezveřejní.

Průběh voleb

Volby budou probíhat od úterý 26. dubna 2022 od 00:00 do čtvrtka 28. dubna 2022 do 23:59 elektronickou formou. Volební aplikaci lze najít na adrese

https://volby.is.cuni.cz/

Přihlašování do volební aplikace bude probíhat prostřednictvím údajů spravovaných Centrální autentizační službou UK.

Vícenásobné studium nezakládá právo hlasovat vícekrát. Kandidáti studující více studijních programů mají nárok kandidovat pouze za jeden předem zvolený studijní program.

Na virtuálním hlasovacím lístku, který je plně anonymní, můžete zaškrtnout nejvýše tři kandidáty.

Problémy s volební aplikací je možné řešit na e-mailové adrese předsedy volební komise.

Oficiální výsledky voleb budou zveřejněny v pátek 29. dubna 2022 na této stránce.

Mgr. Andrej Farkaš
předseda volební komise

Kandidáti

Kandidátní listina F

Lukáš Nowak, volební program
prezenční doktorské studium, 1. ročník
program: Kvantová optika a optoelektronika

Štěpán Venclík, volební program
prezenční bakalářské studium, 3. ročník
program: Fyzika

Kandidátní listina I

Vojtěch Švandelík, volební program
prezenční magisterské studium, 1. ročník
program: Informatika - Softwarové systémy

Petr Vincena, volební program
prezenční magisterské studium, 2. ročník
program: Informatika - Diskrétní modely a algoritmy

Kateřina Vokálová, volební program
prezenční bakalářské studium, 2. ročník
program: Informatika

Ilia Zavidnyi, volební program
prezenční bakalářské studium, 2. ročník
program: Computer Science

Kandidátní listina M

Svilen Popov
prezenční doktorské studium, 2. ročník
program: Mathematical analysis

Willy Svoboda
prezenční bakalářské studium, 4. ročník
program: Matematika
obor: Obecná matematika

Beseda s kandidáty

Veřejná beseda oprávněných voličů s kandidáty proběhne v pondělí 25. dubna 2022 od 20:00 prostřednictvím platformy ZOOM.

Odkaz pro připojení k debatě: https://cuni-cz.zoom.us/j/99522430593?pwd=eDRGOEFncWY3eCtYWGFhb1RSY1NDQT09
ID schůzky: 995 2243 0593
Heslo: 777019

Účast na besedě není pro kandidáty povinná, ale je to doporučený způsob prezentování svého volebního programu.

Volební komise

Předseda: Mgr. Andrej Farkaš
Bc. Patrícia Schmidtová
František Zajíc

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.