Volba kandidáta na funkci děkana MFF UK

pro funkční období 2020 - 2024

 

Jmenování děkana   Výsledky volby   Vyhlášení volby   Návrh kandidátů   Kandidáti   Setkání s kandidáty   Otázky kandidátům  

Jmenování děkana

Rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA dopisem ze 4. května 2020 osvědčil, že bude jmenovat doc. RNDr. Mirka Rokytu, CSc. děkanem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na funkční období od 6. září 2020 do 5. září 2024.

Výsledky volby

Volba proběhla na 250. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 22. dubna 2020. Volby se zúčastnilo 24 senátorů z 25, z nichž 23 hlasovalo pro kandidáta doc. RNDr. Mirko Rokytu, CSc., který byl tímto zvolen kandidátem na funkci děkana. O výsledku volby byl informován prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy.

Vyhlášení volby

Na svém zasedání konaném 4. prosince 2019 vyhlásil Akademický senát MFF UK volbu kandidáta na funkci děkana fakulty, jež se uskuteční na zasedání AS MFF UK dne 22. dubna 2020.

Návrh kandidátů

Návrhy kandidátů je možné podávat předsedovi AS MFF UK nejpozději do úterý 7. dubna 2020. Návrh musí obsahovat:

  • písemný souhlas navrženého kandidáta,
  • stručný životopis navrženého s charakteristikou jeho působení na fakultě,
  • stručné teze volebního programu navrženého,
  • písemné vyjádření podpory navrženého podepsané alespoň 30 členy akademické obce.

Podpisy navrhovatelů mohou být na více návrhových listech, souhlas navrhovaného s kandidaturou stačí jeden. Registrovány budou všechny návrhy předané osobně, nebo odeslané fakultní poštou do úterý 7. dubna 2020 k rukám předsedy AS MFF UK na adresu: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., KDF MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Kandidáti

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

Setkání s kandidáty

Besedy s kandidátem proběhnou prostřednictvím platformy ZOOM. Každou z besed bude moderovat člen předsednictva Akademického senátu MFF UK. Kromě samotného kandidáta se besed budou účastnit i kandidátem navrhovaní proděkani.

Beseda s fyzikální sekcí

Termín konání: středa 15. dubna 2020 od 16:00
ID meetingu: 101 207 455
Odkaz k připojení: https://matfyz.zoom.us/j/101207455

Beseda s informatickou sekcí

Termín konání: čtvrtek 16. dubna 2020 od 16:00
ID meetingu: 236 405 370
Odkaz k připojení: https://matfyz.zoom.us/j/236405370

Beseda s matematickou sekcí

Termín konání: pátek 17. dubna 2020 od 10:00
ID meetingu: 415 173 839
Odkaz k připojení: https://matfyz.zoom.us/j/415173839

Otázky kandidátům

Zatím nebyly kandidátům položeny žádné otázky týkající se jejich volebních programů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.