Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

       

Zahájená habilitační řízení


Zahájení řízení
RNDr. Jan Večeř, Ph.D. MFF UK matematika – pravděpodobnost a matematická statistika 9. 7. 2018
Ing. Lubomír Bulej, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové systémy 9. 7. 2018
RNDr. Martin Branda, Ph.D. MFF UK matematika – pravděpodobnost a matematická statistika 17. 5. 2018
RNDr. Dalibor Nosek, Dr. MFF UK fyzika – subjaderná fyzika 23. 3. 2018
RNDr. Karel Houfek, Ph.D. MFF UK fyzika – teoretická fyzika 2. 3. 2018
Dr. Marco La Mantia, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 2. 3. 2018
Mgr. Radek Honzík, Ph.D. FF UK matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika 10. 10. 2017
RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové systémy 2. 11. 2015

Habilitační řízení před Vědeckou radou Matematicko-fyzikální fakulty


Řízení před VR MFF UK
RNDr. Peter Kodyš, CSc. MFF UK fyzika – subjaderná fyzika 7. 11. 2018
Mgr. Pavel Růžička, Ph.D. MFF UK matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika 3. 10. 2018
RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D. MFF UK informatika – matematická lingvistika 7. 11. 2018
RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. ÚFP AV ČR fyzika – fyzika plazmatu 3. 10. 2018

Jmenován/a docentem


Dne
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. FJFI ČVUT matematika – matematická analýza 1. 10. 2018
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. MFF UK matematika – didaktika a historie matematiky a informatiky 1. 10. 2018
Ing. Marek Omelka, Ph.D. MFF UK matematika – pravděpodobnost a matematická statistika 1. 5. 2018
RNDr. Přemysl Jedlička, Ph.D. TF ČZU matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika 1. 8. 2018
Mgr. Martin Spousta, Ph.D. MFF UK fyzika – subjaderná fyzika 1. 5. 2018
RNDr. Martin Vlach, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 1. 5. 2018
RNDr. Martin Tancer, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 1. 3. 2018
RNDr. František Němec, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika plazmatu 1. 3. 2018
RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. MFF UK matematika – matematická analýza 1. 12. 2017
Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 1. 2. 2018
RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. MFF UK informatika – matematická lingvistika 1. 10. 2017
Ing. Patrik Dobroň, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 1. 10. 2017
Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. MFF UK matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika 1. 10. 2017
Mgr. Josef Ďurech, Ph. D. MFF UK astronomie a astrofyzika 1. 10. 2017
RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. MFF UK matematika – matematika – geometrie a topologie 1. 10. 2017
Dr.Ing. Hans Raj Tiwary, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 1. 7. 2017
RNDr. Vít Jelínek, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 1. 5. 2017
Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc. ÚTIA AV ČR matematika – matemat. modelování a numer.matematika 1. 4. 2017
RNDr. Petr Zasche, Ph.D. MFF UK astronomie a astrofyzika 1. 3. 2017
RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika plazmatu 1. 3. 2017
RNDr. František Gallovič, Ph.D. MFF UK geofyzika 1. 3. 2017
RNDr. Václav Kučera, Ph. D. MFF UK matematika – matemat. modelování a numer.matematika 1. 2. 2017
RNDr. Petr Tichý, Ph.D. MFF UK matematika – matemat. modelování a numer.matematika 1. 2. 2017
RNDr. Jan Vybíral, Ph.D. MFF UK matematika – matematická analýza 1. 1. 2017
Dipl.Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. ÚI AV ČR matematika – matemat. modelování a numer.matematika 1. 1. 2017
RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika molekulárních a biolog.struktur 1. 10. 2016
Mgr. Olga Nováková, Dr. BFÚ AV ČR Brno fyzika – fyzika molekulárních a biolog.struktur 1. 10. 2016
RNDr. Pavel Surynek, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 1. 8. 2016
RNDr. Michal Johanis, Ph.D. MFF UK matematika – matematická analýza 1. 7. 2016
Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc. MFF UK matematika – geometrie a topologie 1. 6. 2016
RNDr. Karel Kampf, Ph.D. MFF UK fyzika – subjaderná fyzika 1. 5. 2016
RNDr. Robert Vácha, Ph.D. PřF MU fyzika – fyzika molekulárních a biolog.struktur 1. 4. 2016
Mgr. Miroslav Brož, Ph.D. MFF UK astronomie a astrofyzika 1. 3. 2016
Mgr. Michal Švanda, Ph.D. AÚ AV ČR astronomie a astrofyzika 1. 3. 2016
Mgr. Jan Lang, Dr. Ohio State University matematika – matematická analýza 1. 1. 2016
Mgr. Alexandr Malijevský, Ph.D. ÚCHP AV ČR fyzika – teoretická fyzika 1. 1. 2016
RNDr. Pavel Kocán, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 1. 12. 2015
RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. MFF UK matematika – algebra a teorie čísel 1. 8. 2015
RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. FZÚ AV ČR fyzika – fyzika kondenzovaných látek 1. 8. 2015
Mgr. Libor Barto, Ph.D. MFF UK matematika – algebra a teorie čísel 1. 8. 2015
Mgr. Robert Šámal, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 1. 8. 2015
RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. MFF UK matematika – matematická analýza 1. 6. 2015
RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D. MFF UK fyzika – kvantová optika a optoelektronika 1. 6. 2015
RNDr. Johana Prokop Brokešová, CSc. MFF UK geofyzika 1. 5. 2015
Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové inženýrství 1. 4. 2015
Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D. FZÚ AV ČR fyzika – subjaderná fyzika 1. 4. 2015
Mgr. Milan Hladík, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 1. 4. 2015
RNDr. Anna Macková, Ph.D. UJEP Ústí n/L. fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 1. 2. 2015
RNDr. František Slanina, CSc. FZÚ AV ČR fyzika – teoretická fyzika 1. 2. 2015

Zahájená řízení ke jmenování profesorem


Zahájení řízení
doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. MFF UK fyzika – subjaderná fyzika 20. 6. 2018

Řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou Matematicko-fyzikální fakulty


Řízení před VR MFF UK
doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové systémy 7. 11. 2018
doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové systémy 6. 6. 2018
doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. MFF UK informatika – teoretická informatika 22. 3. 2018

Řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou Univerzity Karlovy


Řízení před VR UK
doc. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika molekulárních a biolog.struktur 26. 4. 2018
doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc. AÚ AV ČR astronomie a astrofyzika 22. 9. 2016
doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D. MFF UK matematika – matematická analýza 31. 3. 2016
doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D. MFF UK matematika – matematická analýza 28. 1. 2016
doc. RNDr. Miloš Janeček, CSc. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 24. 9. 2015
doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. MFF UK fyzika – fyzika povrchů a rozhraní 27. 11. 2014

Jmenován/a profesorem


Dne
doc. RNDr. Pavel Javorský, Dr. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 14. 6. 2018
doc. Mgr. RNDr. Pavel Krtouš, Ph. D. MFF UK fyzika – fyzika – teoretická fyzika 13. 12. 2017
doc. RNDr. Jakub Čížek, Ph.D. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 13. 12. 2017
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D. FZÚ AV ČR fyzika – kvantová optika a optoelektronika 13. 12. 2017
doc. Ing. Petr Tůma, Dr. MFF UK informatika – softwarové systémy 19. 6. 2017
doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc. MFF UK matematika – matematická analýza 19. 6. 2017
doc. RNDr. Petr Heřman, CSc. MFF UK fyzika – fyzika molekulárních a biolog.struktur 1. 11. 2015
doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc. MFF UK geofyzika 1. 11. 2015
doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. MFF UK fyzika – fyzika kondenzovaných látek 1. 5. 2015
doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D. MFF UK fyzika – kvantová optika a optoelektronika 1. 5. 2015
doc. RNDr. Roman Grill, CSc. MFF UK fyzika – kvantová optika a optoelektronika 1. 5. 2015

VR řízení zastavila

 
doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc. MFF UK astronomie a astrofyzika 4. 1. 2017
RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D. MFF UK informatika – softwarové systémy 2. 11. 2016
Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. MFF UK meteorologie 4. 5. 2016
doc. Ing. Petr Sosík, Dr. F-PřF SU informatika – teoretická informatika 2. 3. 2016
doc. RNDr. Dana Gášková, CSc. MFF UK fyzika – fyzika molekulárních a biolog.struktur 4. 11. 2015
doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc. MFF UK fyzika – fyzika molekulárních a biolog.struktur 4. 3. 2015

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVZS.