Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Činnost odboru řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Pracovníci odboru provádějí v širokém měřítku zejména koordinační, konzultační, informační a evidenční činnost v oblasti vědy a výzkumu na MFF. Zabývají se koncepcí rozvoje a podpory vědecké činnosti na MFF, zahrnující i zahraniční styky v rámci vědy. Odbor administruje zejména interní výzkumné a vědecké záměry UK jakož i národní/tuzemské grantové aktivity, programy EU a další zahraniční programy.

Odbor zajišťuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, agendu čestných doktorátů, hostujících a emeritních profesorů.

Přehled aktuálních termínů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

Akademická mobilita 2020

Podání přihlášky

09. 11. 2019

15. 11. 2019

Mobility se mohou zúčastnit vědecko-pedagogičtí pracovníci, post-doktorandi (v řádném pracovním poměru s UK, nikoli externisté) a doktorandi. Náležitosti žádosti: Academic Visitor Application, Souhlas se zpracováním osobních údajů (viz odkaz), zvací dopis zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele, odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země). Dokumenty odevzdejte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky.

Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v akad. roce 2020-2021 - Lucembursko (Université du Luxembourg), USA (North Carolina State University, State University of New York, New Paltz, University of New Orleans, Universit of Oregon), Kanada (McGill University, Concordia University, Univesité de Montréal)

Podání přihlášky

11. 11. 2019

15. 11. 2019

Požadované dokumenty v AJ: životopis, mobivační dopis, studijní plán, doporučující dopis z katedry, výpis studijních výsledkůza celé studium a doklad o jazykové způsobilosti. Na Université de Montréal předloží studenti dokumenty ve francouzštině (výpis studijních výsledků v ČJ a doporučující dopis může být v AJ). Všichni studenti dodají také souhlas se zpracováním osobních údajů (v ČJ nebo AJ).

Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk v letním semestru 2019/2020

Podání přihlášky

14. 10. 2019

21. 10. 2019

Stipendia jsou určena pro studenty vyšších ročníků a doktorandy. Požadované dokumenty k výběrovému řízení předložte na OVZS (strukturovaný životopis v NJ nebo AJ, souhlas se zpracováním osobních údajů, studijní záměr v NJ, studijní plán, 2 doporučující dopisy pedagogů UK v NJ či AJ, jazykový certifikát, výpis studijních výsledků v AJ, studijní průměr, kopii pasu, doktorandi navíc vyplěný Academic visitor application, potvrzení o přijeti do doktor. studia, příslib přijetí od pedagoga z Univerzity Hamburg.

Fond mobility UK - podzimní kolo 2019

Podání žádosti

23. 10. 2019

31. 10. 2019

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace dostupné z webových stránek, viz odkaz zde. Po vyplnění návrhu v aplikaci prosím o vytištění formuláře a zaslání na OVZS. V případě dofinancování nutno formulář podepsat správcem zdroje.

Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitní dohody Korejská republika - Korea Advanced Institute of Science and Technology

Podání přihlášky

08. 11. 2019

15. 11. 2019

Žádosti s požadovanými dokumenty (životopis, motivační dopis, studijní plán, doporučující dopis od vyučujícího, výpis studijních výsledků za celé studium, doklad o jazykové způsobilosti, kopie pasu, 1 pasová fotografie, souhlas se zpracováním osobních údajů) odevzdávejte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky k internímu termínu.

Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod - Izrael The Hebrew University of Jerusalem a Tel Aviv University

Podání přihlášky

08. 11. 2019

15. 11. 2019

Žádosti s požadovanými dokumenty (životopis, motivační dopis, studijní plán, doporučující dopis od vyučujícího, výpis studijních výsledků za celé studium, doklad o jazykové způsobilosti, kopie pasu, 1 pasová fotografie, souhlas se zpracováním osobních údajů) odevzdávejte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky k internímu termínu.

GAUK 2020 - nové projekty

Podání návrhu

07. 11. 2019

18. 11. 2019

Přihlášky projektů se podávají prostřednictvím aplikace. Aplikace bude otevřena od 7. října 2019. Pokyny k soutěži GAUK naleznete na stránkách UK. Návrh projektu musí být podán do interního termínu do půlnoci!

4. výzva Výzkumného fondu CELSA

Podání návrhu

18. 11. 2019

28. 11. 2019

Návrhy prosím zasílejte na OVZS do interního termínu včetně souhlasného stanoviska vedoucího pracoviště a sekčního proděkana.

Stipendia Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Podání žádosti

01. 12. 2019

Veškeré informace naleznete na stránkách Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející

Podání přihlášky

01. 11. 2019

Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Fulbright-Masarykovo stipendium

Podání přihlášky

01. 11. 2019

Pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích: A. juniorské - pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.; B. postdoktorské - pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek; C. seniorské - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004 Sb. Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.