Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Činnost oddělení řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Pracovníci oddělení provádějí v širokém měřítku zejména koordinační, konzultační, informační a evidenční činnost v oblasti vědy a výzkumu na MFF. Zabývají se koncepcí rozvoje a podpory vědecké činnosti na MFF, zahrnující i zahraniční styky v rámci vědy. Oddělení administruje zejména interní výzkumné a vědecké záměry UK jakož i národní/tuzemské grantové aktivity, programy EU a další zahraniční programy.

Oddělení zajišťuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, agendu čestných doktorátů, hostujících a emeritních profesorů.

Přehled aktuálních termínů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

VŘ na zaměstnaneckou mobilitu v rámci Erasmus+ pro 3. kvartál roku 2023 (červenec - září)

Podání přihlášky

31. 05. 2023 15:00

STA (výukový pobyt)/STT (školení zaměstanců), přihlašování probíhá přes IS Věda (PAS - projekty a soutěže), podrobnější informace naleznete v konferenci ovzs-l for more information

Erasmus+ Programme Staff Mobility Call for Applications for Q3 of 2023 (July - September)

Application

31. 05. 2023 15:00

STA (Staff Mobility for Teaching)/STT (Staff Mobility for Training), applications via IS Věda Application Portal (PAS - Projects and Tenders), see konference ovzs-l for more information

Call for Applications for Exchange Study Stays in the Summer Semester 2023-2024

Application

30. 04. 2023

15. 05. 2023

see stud-l, https://cuni.cz/UKEN-152.html and https://cuni.cz/UK-12109.html for more information

VŘ pro pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v LS ak. roku 2023-2024

Podání přihlášky

30. 04. 2023

15. 05. 2023

více informací naleznete na nástěnce stud-l, http://www.cuni.cz/UK-37.htmlhttps://cuni.cz/UK-12109.html

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení pro vědu a zahraniční styky.