Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Činnost odboru řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Pracovníci odboru provádějí v širokém měřítku zejména koordinační, konzultační, informační a evidenční činnost v oblasti vědy a výzkumu na MFF. Zabývají se koncepcí rozvoje a podpory vědecké činnosti na MFF, zahrnující i zahraniční styky v rámci vědy. Odbor administruje zejména interní výzkumné a vědecké záměry UK jakož i národní/tuzemské grantové aktivity, programy EU a další zahraniční programy.

Odbor zajišťuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, agendu čestných doktorátů, hostujících a emeritních profesorů.

Přehled aktuálních termínů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

Průběžné a závěrečné zprávy projektů Mobility

Podání zprávy

23. 01. 2020

30. 01. 2020

Zprávy se odesílají datovou schránkou, odeslání zajistí Oddělení pro vědu a zahraniční styky. Doručte prosím požadované dokumenty do interního termínu, aby bylo možné zajistit včas podpis pana děkana.

Průběžné a závěrečné zprávy programu Inter-Excellence

Podání zprávy

23. 01. 2020

30. 01. 2020

Zprávy se odesílají datovou schránkou, odeslání zajistí Oddělení pro vědu a zahraniční styky. Doručte prosím požadované dokumenty do interního termínu, aby bylo možné zajistit včas podpis pana děkana.

Fond pro podporu strategických partnerství v roce 2020

Podání návrhu

27. 01. 2020

31. 01. 2020

Návrhy včetně všech příloh odevzdávejte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky.

GAUK - pokračující projekty

Podání žádosti

20. 01. 2020

27. 01. 2020

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace.

GAUK - závěrečné zprávy

Podání žádosti

01. 04. 2020

08. 04. 2020

Zprávy se vkládají prostřednictvím aplikace.

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro akademický rok 2020/2021 - rozpis kvót

Podání přihlášky – dle jednotlivých zemí

15. 11. 2019

Informace získáte na webu Domu zahraniční spolupráce. V případě nutnosti podpisu na přihlášce ze strany MFF se prosím obraťte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky.