Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Činnost oddělení řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Pracovníci oddělení provádějí v širokém měřítku zejména koordinační, konzultační, informační a evidenční činnost v oblasti vědy a výzkumu na MFF. Zabývají se koncepcí rozvoje a podpory vědecké činnosti na MFF, zahrnující i zahraniční styky v rámci vědy. Oddělení administruje zejména interní výzkumné a vědecké záměry UK jakož i národní/tuzemské grantové aktivity, programy EU a další zahraniční programy.

Oddělení zajišťuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, agendu čestných doktorátů, hostujících a emeritních profesorů.

Přehled aktuálních termínů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

Fond mobility - podzimní kolo 2022

Podání žádosti

23. 10. 2022

31. 10. 2022

více informací naleznete na nástěnce stud-lovzs-l

Mobility Fund - Autumn Call 2022

Application

23. 10. 2022

31. 10. 2022

see stud-l and ovzs-l for more information

Semestrální stipendijní pobyty v LS 2022/2023 na partnerských univerzitách v Německu

Podání přihlášky

30. 09. 2022

10. 10. 2022

více informací naleznete na nástěnce stud-l

Semester scholarship stay at CU partner universities in Germany in the Summer Semester 2022/2023

Application

30. 09. 2022

10. 10. 2022

see stud-l for more information

FSP – Travel Fund 2022

Podání žádosti

určeno pro aktivity se strategickými partnery UK (Universität Zürich, University of St Andrews, Macquarie University)

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení pro vědu a zahraniční styky.