Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Činnost odboru řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Pracovníci odboru provádějí v širokém měřítku zejména koordinační, konzultační, informační a evidenční činnost v oblasti vědy a výzkumu na MFF. Zabývají se koncepcí rozvoje a podpory vědecké činnosti na MFF, zahrnující i zahraniční styky v rámci vědy. Odbor administruje zejména interní výzkumné a vědecké záměry UK jakož i národní/tuzemské grantové aktivity, programy EU a další zahraniční programy.

Odbor zajišťuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, agendu čestných doktorátů, hostujících a emeritních profesorů.

Aktuality

Přehled aktuálních termínů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

Fond mobility - aktuální informace k podzimnímu kolu

Vyhlášení podzimního kola

31. 10. 2020

Žádosti je možno podávat již nyní! Podávájí se v listinné podobě na OVZS včetně všech požadovaných příloh. Aplikace se pro tento rok zatím nepoužívá. Formuláře žádostí jsou ke stažení na webu UK: viz https://cuni.cz/UK-43.html.

Výzva na projekty pro IIE Centennial Fellowship 2020/2021

Podání návrhu

21. 07. 2020

Visit the IIE Centennial Fellowship website to learn more (https://www.iie.org/en/Programs/IIE-Centennial-Fellowship) and apply at https://www.iie.org/Programs/IIE-Centennial-Fellowship/Apply

RICH-2 webinář k přístupu k výzk. infrastrukturám v oblasti životního prostředí a věd o Zemi

Podání přihlášky

Webinář se koná 8. 7. 2020 (11-12 hod)