Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Činnost oddělení řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Pracovníci oddělení provádějí v širokém měřítku zejména koordinační, konzultační, informační a evidenční činnost v oblasti vědy a výzkumu na MFF. Zabývají se koncepcí rozvoje a podpory vědecké činnosti na MFF, zahrnující i zahraniční styky v rámci vědy. Oddělení administruje zejména interní výzkumné a vědecké záměry UK jakož i národní/tuzemské grantové aktivity, programy EU a další zahraniční programy.

Oddělení zajišťuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, agendu čestných doktorátů, hostujících a emeritních profesorů.

Přehled aktuálních termínů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

Fond mobility - jarní kolo 2023

Podání žádosti

24. 03. 2023

31. 03. 2023

více informací naleznete na nástěnce stud-lovzs-l

Mobility Fund - Spring Call 2023

Application

24. 03. 2023

31. 03. 2023

see stud-l and ovzs-l for more information

Neuron & IOCB Tech Internships in Israel

Podání přihlášky

15. 03. 2023

více informací naleznete na stud-l

VŘ na zaměstnaneckou mobilitu v rámci Erasmus+ pro 2. kvartál roku 2023 (duben - červen)

Podání přihlášky

28. 02. 2023 15:00

STA (výukový pobyt)/STT (školení zaměstanců), přihlašování probíhá přes IS Věda (PAS - projekty a soutěže), podrobnější informace naleznete v konferenci ovzs-l

Erasmus+ Programme Staff Mobility Call for Applications for Q2 of 2023 (April - June)

Application

28. 02. 2023 15:00

STA (Staff Mobility for Teaching)/STT (Staff Mobility for Training), applications via IS Věda Application Portal (PAS - Projects and Tenders), see konference ovzs-l for more information

HZDR Summer Student Program 2023

Podání přihlášky

28. 02. 2023

více informací naleznete na stud-l

Výzva Fondu pro podporu strategických partnerství UK pro rok 2023

Podání návrhu projektu

13. 02. 2023

17. 02. 2023

více informací naleznete na nástěnce ovzs-l

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení pro vědu a zahraniční styky.