Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Činnost oddělení řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Pracovníci oddělení provádějí v širokém měřítku zejména koordinační, konzultační, informační a evidenční činnost v oblasti vědy a výzkumu na MFF. Zabývají se koncepcí rozvoje a podpory vědecké činnosti na MFF, zahrnující i zahraniční styky v rámci vědy. Oddělení administruje zejména interní výzkumné a vědecké záměry UK jakož i národní/tuzemské grantové aktivity, programy EU a další zahraniční programy.

Oddělení zajišťuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, agendu čestných doktorátů, hostujících a emeritních profesorů.

Přehled aktuálních termínů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

Fond mobility - podzimní kolo 2023

Podání žádosti

23. 10. 2023 15:00

31. 10. 2023

více informací naleznete na nástěnce stud-lovzs-l

Mobility Fund - Autumn Call 2023

Application

23. 10. 2023 15:00

31. 10. 2023

see stud-l and ovzs-l for more information

Semestrální stipendijní pobyty 2023/2024 na uni v Německu a Švýcarsku v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce

Podání přihlášky

02. 10. 2023

11. 10. 2023

více informací naleznete na nástěnce stud-l

Semester scholarship stay 2023/2024 at CU partner universities in Germany and Switzerland within a framework of inter-university cooperation

Application

02. 10. 2023

11. 10. 2023

see stud-l for more information

Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univesität Hamburg v LS 2023/2024

Podání přihlášky

25. 09. 2023

03. 10. 2023

více informací naleznete na nástěnce stud-l

Semester scholarships from Hermann und Else Schnabel Foundation at Universität Hamburg for the Summer Semester 2023/2024

Application

25. 09. 2023

03. 10. 2023

see stud-l for more information

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení pro vědu a zahraniční styky.