Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Činnost oddělení řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Pracovníci oddělení provádějí v širokém měřítku zejména koordinační, konzultační, informační a evidenční činnost v oblasti vědy a výzkumu na MFF. Zabývají se koncepcí rozvoje a podpory vědecké činnosti na MFF, zahrnující i zahraniční styky v rámci vědy. Oddělení administruje zejména interní výzkumné a vědecké záměry UK jakož i národní/tuzemské grantové aktivity, programy EU a další zahraniční programy.

Oddělení zajišťuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, agendu čestných doktorátů, hostujících a emeritních profesorů.

Aktuality


Přehled aktuálních termínů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

4EU+ Visiting Professorships

Application

20. 05. 2024

see ovzs-l for more information

4EU+ Visiting Professorships

Podání přihlášky

20. 05. 2024

více informací naleznete na nástěnce ovzs-l

Joint Seed Funding with Uni of St Andrews (GB)

Application

03. 05. 2024 17:00
(CET)

see ovzs-l for more information

Joint Seed Funding s Uni of St Andrews (VB)

Podání přihlášky

03. 05. 2024 17:00
(CET)

více informací naleznete na nástěnce ovzs-l

Call for Applications for Exchange Study Stays in the Summer Semester 2024/2025

Application

30. 04. 2024

15. 05. 2024

see stud-l for more information

VŘ pro pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v LS 2024/2025

Podání přihlášky

30. 04. 2024

15. 05. 2024

více informací naleznete na nástěnce stud-l

VŘ na zaměstnaneckou mobilitu v rámci Erasmus+ pro 3. kvartál roku 2024 (červenec - září)

Podání přihlášky

31. 05. 2024 15:00

STA (výukový pobyt)/STT (školení zaměstanců), přihlašování probíhá přes IS Věda (PAS – projekty a soutěže), podrobnější informace naleznete v konferenci ovzs-l

Erasmus+ Programme Staff Mobility Call for Applications for Q3 of 2024 (July - September)

Application

31. 05. 2024 15:00

STA (Staff Mobility for Teaching)/STT (Staff Mobility for Training), applications via IS Věda Application Portal (PAS – Projects and Tenders), see konference ovzs-l for more information

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení pro vědu a zahraniční styky.