Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Činnost oddělení řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Pracovníci oddělení provádějí v širokém měřítku zejména koordinační, konzultační, informační a evidenční činnost v oblasti vědy a výzkumu na MFF. Zabývají se koncepcí rozvoje a podpory vědecké činnosti na MFF, zahrnující i zahraniční styky v rámci vědy. Oddělení administruje zejména interní výzkumné a vědecké záměry UK jakož i národní/tuzemské grantové aktivity, programy EU a další zahraniční programy.

Oddělení zajišťuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, agendu čestných doktorátů, hostujících a emeritních profesorů.

Aktuality


Přehled aktuálních termínů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

4EU+ Visiting Professorships

Application

20. 05. 2024

see ovzs-l for more information

4EU+ Visiting Professorships

Podání přihlášky

20. 05. 2024

více informací naleznete na nástěnce ovzs-l

Joint Seed Funding with Uni of St Andrews (GB)

Application

03. 05. 2024 17:00
(CET)

see ovzs-l for more information

Joint Seed Funding s Uni of St Andrews (VB)

Podání přihlášky

03. 05. 2024 17:00
(CET)

více informací naleznete na nástěnce ovzs-l

Výzva CENTRAL Workshops 2024

Podání žádosti

16. 04. 2024

prosíme o zahrnutí OVZS do kopie emailu s žádostí

Scholarship Programme for Young African Researchers

Podání přihlášky

05. 04. 2024

dotazy směrujte na jelizaveta.getta@ruk.cuni.cz

Call for Applications for Exchange Study Stays in the Summer Semester 2024/2025

Application

30. 04. 2024

15. 05. 2024

see stud-l for more information

VŘ pro pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v LS 2024/2025

Podání přihlášky

30. 04. 2024

15. 05. 2024

více informací naleznete na nástěnce stud-l

POINT - Spring Call 2024-1

Application

30. 04. 2024 16:00
(except for category b - 22. 4. 2024)

30. 04. 2024 16:00

see ovzs-l or stud-l for more information

POINT - jarní kolo 2024-1

Podání přihlášky

30. 04. 2024 16:00
(mimo kategorii b - 22. 04. 2024)

30. 04. 2024 16:00

více informací naleznete na nástěnce ovzs-l nebo stud-l

Semestrální stipendijní pobyty 2024/2025 na uni v Německu a Švýcarsku v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce

Podání přihlášky

16. 04. 2024

23. 04. 2024

více informací naleznete na nástěnce stud-l

Semester scholarship stay 2024/2025 at CU partner universities in Germany and Switzerland within a framework of inter-university cooperation

Application

16. 04. 2024

23. 04. 2024

see stud-l for more information

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení pro vědu a zahraniční styky.