Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Činnost oddělení řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Pracovníci oddělení provádějí v širokém měřítku zejména koordinační, konzultační, informační a evidenční činnost v oblasti vědy a výzkumu na MFF. Zabývají se koncepcí rozvoje a podpory vědecké činnosti na MFF, zahrnující i zahraniční styky v rámci vědy. Oddělení administruje zejména interní výzkumné a vědecké záměry UK jakož i národní/tuzemské grantové aktivity, programy EU a další zahraniční programy.

Oddělení zajišťuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, agendu čestných doktorátů, hostujících a emeritních profesorů.

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

VŘ na zaměstnaneckou mobilitu v rámci Erasmus+ pro 3. kvartál roku 2022 (červenec - září 2022)

Podání přihlášky

25. 05. 2022

30. 05. 2022

STA (výukový pobyt)/STT (školení zaměstanců), prosíme o zaslání předběžně vyplněného Mobility Agreementu včetně souhl. stanovisek ved. pracoviště/sekč. proděkana, k zaměst. mobilitě v rámci Erasmus+ též Opatření rektora č. 6/2022

VŘ na stipendijní pobyt na University of St. Thomas, USA v LS 2022/2023

Podání přihlášky

30. 04. 2022

15. 05. 2022

VŘ pro pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v LS ak. roku 2022-2023

Podání přihlášky

30. 04. 2022

15. 05. 2022

více informací naleznete na nástěnce stud-l

Call for Applications for Exchange Study Stay in the Summer Semester 2022-2023

Application

30. 04. 2022

15. 05. 2022

see stud-l for more information

Podpora internacionalizace na UK (POINT) 2022-1

Podání přihlášky

25. 04. 2022

30. 04. 2022

více informací naleznete na nástěnce stud-lovzs-l

POINT Spring Call 2022-1

Application

25. 04. 2022

30. 04. 2022

see stud-l and ovzs-l for more information

Semestrální stipendijní pobyty 2022/2023 na uni v Německu a Švýcarsku v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce

Podání přihlášky

22. 04. 2022

04. 05. 2022

více informací naleznete na nástěnce stud-l

Semester scholarship stay 2022/2023 at CU partner universities in Germany and Switzerland within a framework of inter-university cooperation

Application

22. 04. 2022

04. 05. 2022

see stud-l for more information

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení pro vědu a zahraniční styky.