Nadace Neuron ocenila badatele z Matfyzu

16. října 2023

Fyzik Martin Kozák a matematička Lenka Slavíková získali Cenu Neuron pro nadějné vědce a vědkyně.

Nadace Neuron včera ocenila špičky české vědy. Během slavnostního večera bylo rozdáno celkem devět ocenění. V kategorii určené vědeckým talentům si skleněnou sošku a finanční odměnu odneslo sedm badatelů, včetně doc. Martina Kozáka a dr. Lenky Slavíkové z Matfyzu.

Martin Kozák byl oceněn za výsledky dosažené při výzkumu elektronů a optických jevů. Nadějný vědec z Katedry chemické fyziky a optiky zkoumá rychlé pohyby elektronů a optické jevy v pevných látkách. Jeho výzkum se zaměřuje na interakce mezi elektrony a světelnými vlnami, které mohou být využity v elektronové mikroskopii. Za tímto účelem také vyvinul techniku pro kontrolu elektronových pulzů v mikroskopu s velmi přesnými časy a tvarování elektronových vln. Důležitou součástí jeho výzkumu je také studium dynamiky elektronů v pevných látkách a nanostrukturách pomocí spektroskopie. Výsledky práce Martina Kozáka jsou mezinárodně uznávané, byly publikovány v prestižních vědeckých časopisech a publikacích a získaly několik grantů včetně ERC Starting Grant.

Lenka Slavíková získala ocenění za studium matematických funkcí. Její specializací je funkcionální analýza, což je matematická disciplína studující lineární prostory, obvykle nekonečné dimenze, a zobrazení mezi nimi. Studované lineární prostory doplňují další struktury, například norma, skalární součin nebo topologie. Prostředky funkcionální analýzy nacházejí aplikace na řadu problémů jak čistě matematických, tak i souvisejících problémů fyziky, biologie nebo ekonomie. V současnosti působí na Katedře matematické analýzy. Její práce jsou uznávané širokou vědeckou komunitou, o čemž svědčí četná pozvání k pobytům na prestižních univerzitách po celém světě.

OPMK, foto Nadace Neuron