Strouhalovská přednáška o elektronové mikroskopii

5. března 2024

Ve středu 28. února se konala tradiční slavnostní přednáška zaměřená na fyziku. Letos se řečníkem stal docent Martin Kozák z Katedry chemické fyziky a optiky.

Doc. RNDr. Martin Kozák, Ph.D., je docentem KCHFO MFF UK. Magisterský a doktorský titul získal na MFF UK v oboru kvantové optiky a optoelektroniky. V letech 2015 až 2017 působil na Erlangensko-norimberské univerzitě Friedricha Alexandra (FAU). Po návratu na MFF UK obdržel univerzitní grant Primus a podporu Junior od GA ČR. Na období 2023–2027 získal ERC Starting Grant s výzkumem ovládání elektronů pomocí světelných vln pro pokročilou elektronovou mikroskopii. Jeho výzkum se dále zaměřuje na ultrarychlou elektronovou dynamiku a attosekundovou vědu v pevných látkách. V roce 2023 obdržel Cenu Neuron pro nadějné vědce v oboru fyzika.


Abstrakt přednášky:

Electron microscopy is one of a few methods allowing us to observe and image the fundamental building blocks of matter, individual atoms and molecules in solid state structures. Besides static imaging and spectroscopy of materials, there is a large demand for techniques allowing to capture dynamical evolution of electronic, vibrational and other excitations in a sample brough out of equilibrium by external stimulus. This talk will review recent developments in the field of time-resolved electron microscopy and diffraction, which utilizes femtosecond laser pulses to reach both atomic spatial and sub-picosecond time resolutions. It will be discussed how the interaction between coherent light and freely propagating electrons can be applied in future in advanced imaging methods and in the next generation aberration corrected electron optics.


Přednášky odkazující na prof. Čeňka Strouhala se konají od roku 1998, kdy si fakulta připomněla 90. výročí otevření prvního českého Fysikálního ústavu University Karlo-Ferdinandovy.

OPMK, foto Tomáš Rubín