Britská akademie ocenila prof. Evu Hajičovou

30. října 2023

Akademie Spojeného království pro humanitní a společenské vědy udělila profesorce Evě Hajičové medaili za celoživotní přínos v oblasti studia lingvistiky.

prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (foto: Vladimír Šigut)

Neil and Saras Smith Medal for linguistics je udělována od roku 2014 předním světovým jazykovědcům. Prestižní ocenění dosud získalo pouze devět badatelů z Velké Británie a USA, včetně proslulého amerického lingvisty Noama Chomského. Letos seznam laureátů rozšířila profesorka Eva Hajičová z MFF UK, kterou Britská akademie ocenila za celoživotní práci v oblasti obecné, komputační a korpusové lingvistiky, zejména pak za výzkum v oblasti sémantiky a diskurzu.

Profesorka Hajičová působí na Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK, v jehož čele v minulosti deset let stála. Vystudovala angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě UK. Čtyři roky vedla Centrum komputační lingvistiky. Je členkou edičních rad několika mezinárodních periodik a členkou několika lingvistických společností, v letech 1997–2006 například předsedala Pražskému lingvistickému kroužku. Zabývá se teoretickou a komputační lingvistikou, především syntaktickou a sémantickou strukturou věty, diskurzivní jevy a různými tématy z oblasti počítačové a korpusové lingvistiky, včetně korpusové anotace. Za svou práci byla již několikrát oceněna, je mj. laureátkou vědecké ceny Alexandra von Humboldta (1995), medaile ministra školství České republiky (2003), medaile Josefa Hlávky za zásluhy o rozvoj vědy (2017) nebo Ceny Antonia Zampolliho (2018) za významný přínos v oblasti vytváření a vyhodnocování jazykových dat.

„Je pro mě velkou ctí a výsadou, že mi byla v roce 2023 udělena Medaile Neila a Saras Smithových za celoživotní zásluhy ve studiu lingvistiky. Tím spíše, že jmenný seznam oceněných z minulých let obsahuje tak velké osobnosti, kterým vděčím za to, že mě uvedli do oboru mého studia, nebo s nimiž sdílím společné zájmy, jako je sémantika a diskurz. Svou akademickou kariéru jsem zahájila pod vedením několika předních lingvistů pražské školy a dodnes mám silné pouto k Ústavu anglického jazyka FF UK, kde jsem přesně před 65 lety absolvovala. Právě na své někdejší profesory, a také na současné kolegy i nadané studenty na MFF UK, jsem myslela, když jsem zprávu o medaili obdržela,“ uvedla profesorka Eva Hajičová u příležitosti svého ocenění.

OPMK