Slavnostní přednášky

 

Prof. RNDr. Vojtěch Jarník, DrSc.

Jarníkovská přednáška

Tradice Jarníkovské přednášky byla založena v roce 2002. Prof. RNDr. Vojtěch Jarník, DrSc. (22. 12. 1897 – 22. 9. 1970) je jednou z nejvýznamnějších učitelských a vědeckých osobností na Univerzitě Karlově ve 20. století. Připomenutí jeho jména v souvislosti s prestižní matematickou přednáškou je důstojné a úměrné odkazu, který V. Jarník zanechal. Přednáška se koná vždy před prvním zasedáním vědecké rady MFF v novém akademickém roce v posluchárně V. Jarníka (M1) v budově MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Přehled přednášejících

2002
Prof. Dr. Peter M. Gruber, TU Vídeň
Optimal quantization and its applications
2003
Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc., MFF UK
Testy statistických hypotéz (od matematického problému k aplikacím, speciálně na extrémní jevy)
2004
Prof. Jan Nekovář, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)
Za vším hledejme motiv
2005
Prof. Dr. Wolhard Hansen, Univerzita Bielefeld
Brown and Green, Probability and Potential
2006
Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., MFF UK
Numerické modelování interakce proudících tekutin a struktur
2007
Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc., MFF UK
Statistické modely změn
2008
Prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., PřF MU
Univerzitní kurzy matematiky v měnícím se světě (úvahy, poznámky, osobní zkušenosti)
2009
Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., UMB Banská Bystrica
Pravděpodobnosť na MV-algebrách
2010
Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., MFF UK
Konvexní množiny a teorie potenciálu
2011
Prof. David E. Edmunds, University of Sussex
Entropy numbers and their applications
2012
Prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc., MFF UK
The P versus NP problem: Is finding proofs harder than verifying them?
2013
Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., Dr.h.c.mult., MFF UK
Limity struktur
2014
Prof. RNDr. Lev Klebanov, DrSc., MFF UK
Ill-Posed Problems in Probability
2015
Prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
Tekutiny v pohybu/Fluids in Motion
2016
Prof. Dr. rer. nat. habil. Lutz Tobiska, Otto-von-Guericke University, Magdeburg, Germany
Advanced techniques for the numerical solution of singularly perturbed differential equations
2017
Prof. Dr. Hans Georg Feichtinger, University of Vienna, Austria
Fourier Transform in the 21st Century
2018
Prof. Dr. Peter Teichner, Max Planck Institute for Mathematics, Bonn, Germany
Topological phases, field theories and manifold invariants
2019
Prof. Dr. Martin Hairer, Imperial College London
Taming Infinities
2020
Doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D., Katedra algebry, MFF UK
CSPs and Symmetries
2021
Prof. Andrea Cianchi, University of Florence
Symmetry of Solutions to PDEs in Mathematical Physics
2022
Prof. Josef Málek, Univerzita Karlova
Beyond the incompressible Navier-Stokes equations: Mathematical foundations for flows of non-Newtonian fluids
2023
Prof. Roman Barták, Univerzita Karlova
Using Formal Grammars in Automated Planning

Prof. Dr. Čeněk Strouhal

Strouhalovská přednáška

Tradice Strouhalovské přednášky byla založena v roce 1998, v roce devadesátého výročí přednášky proslovené Prof. Dr. Čeňkem Strouhalem (10. 4. 1850 – 23. 1. 1922) u příležitosti slavnostního otevření prvního českého Fysikálního ústavu University Karlo-Ferdinandovy, o jehož vybudování se rozhodující měrou zasloužil.

Přehled přednášejících

1998
Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Heteroepitaxní vrstvy. Modelové studie ve fyzice tenkých vrstev a povrchů
1999
Prof. RNDr. Vladislav Čápek, DrSc.
Maxwellův démon po 132 letech ve světle nových výsledků
2000
Doc. Bedřich Velický, CSc.
Kvantové a klasické vlny v náhodných prostředích
2001
RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
Měření vlastností nejtěžších elementárních částic
2002
Doc. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.
Seismické vlny a modelování řeckých zemětřesení
2003
Prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
Metamagnetismus
2004
Doc. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.
Dvojhvězdy jako nástroj i předmět výzkumu hvězd
2005
Prof. RNDr. Josef Štěpánek, DrSc.
Inspirace fyziky biologií: nanostruktury a molekulární stroje
2006
Prof. RNDr. Václav Holý, CSc.
Procesy samouspořádání při epitaxním růstu polovodičů
2007
Prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
Kvantová turbulence
2008
Prof. RNDr. Ladislav Rob, DrSc.
Objev zdrojů kosmického záření: Experiment HESS
2009
Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Vzájemné přepojování magnetických polí – nejvýznamnější proces v kosmickém prostředí
2010
Prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.
Rodiny a páry mezi asteroidy
2011
Doc. Ing. František Bečvář, DrSc.
Kvantový chaos a jeho projevy v chování neutronových rezonancí
2012
Doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Nejmenší molekulární anion aneb od tvorby molekul ke vzniku prvních hvězd
2013
Doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Optospintronika – cesta k femtomagnetismu
2014
Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.
Koherentní optická spektroskopie světlosběrných antén: pro a proti kvantové biologie
2015
Prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.
Ultramikroskopie a spektroskopie jednotlivých nanoobjektů
2016
RNDr. Marie Běhounková, Ph.D.
Ledové měsíce Jupiteru a Saturnu: geofyzikální pohled
2017
Prof. Mark A. Novotny, Ph.D.
Adiabatic Quantum Computers in 2017: Huge Advance or All Hype?
2018
Prof. Richard M. Stratt
Molecules are fast, so how can liquids be slow?
2019
Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D.
From one to infinity: Towards highly accurate description of molecular solids
2020
Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.
Explosions in the universe
2021
Prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
Current challenges of low-dimensional magnetism
2022
Prof. Jens Hesselbjerg Christensen
Climate change unfolding – a physics approach
2023
Doc. Mgr. Martin Setvín, Ph.D.
Noncontact atomic force microscopy: Imaging and manipulating single atoms and electrons
2024
Doc. RNDr. Martin Kozák, Ph.D.
Light enters electron microscopy