Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Kontaktní informace

Vedoucí

Mgr. Milada Menšíková
Tel.: 951 551 221
Email: mensikova@dekanat.mff.cuni.cz

  • Zástupce koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti
  • Projekty GAČR & TAČR & granty H2020 (granty Horizon Europe) & UNCE & PRIMUS & PROGRES & ocenění ve vědě a výzkumu & zahraniční vztahy

Ing. Anděla Michálková
Tel.: 951 551 220
Email: michalkova@dekanat.mff.cuni.cz

  • Projekty GAUK & SVV & projekty MŠMT & meziuniverzitní dohody

Mgr. Pavlína Tejcová
Tel.: 951 551 222
Email: tejcova@dekanat.mff.cuni.cz

  • Zahraniční vztahy & interní univerzitní soutěže (POINT, FSP, 4EU+) & Erasmus+ (ICM, SP)

Mgr. Lenka Stehlíková
Tel.: 951 551 231
Email: mervova@dekanat.mff.cuni.cz

  • Koordinátor evidence aktivit tvůrčí činnosti
  • Projekty GAČR & TAČR & zahraniční vztahy

Bc. Dominika Brožková
Tel.: 951 551 229
Email: brozkova@dekanat.mff.cuni.cz

  • Vědecko-pedagogické tituly & VR MFF UK & univerzitní a fakultní soutěže Fond Postdoc

Mgr. Marcela Vítková
Email: vitkova@dekanat.mff.cuni.cz

  • Podpora ERC grantů

Marcela Juriga, M.A.
Email: juriga@dekanat.mff.cuni.cz

  • Projekty H2020 (projekty Horizon Europe) & ESA & USA projekty

Adresa
Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Tel.: 951 551 222
Email: ovzs@dekanat.mff.cuni.cz