Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Kontaktní informace

Vedoucí

Mgr. Milada Menšíková
Tel.: 951 551 221
Email: mensikova@dekanat.mff.cuni.cz

  • Zahraniční vztahy & Erasmus+ (ICM, zaměstnanecká mobilita) & ocenění ve vědě a výzkumu & Fulbright

Ing. Anděla Michálková
Tel.: 951 551 220
Email: michalkova@dekanat.mff.cuni.cz

  • Vědecko-pedagogické tituly & VR MFF UK & univerzitní a fakultní soutěže Fond Postdoc

Mgr. Pavlína Tejcová
Tel.: 951 551 222
Email: tejcova@dekanat.mff.cuni.cz

  • Zahraniční vztahy & meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy & interní univerzitní soutěže (POINT, FSP, Fond mobility) & Erasmus+ (ICM, zaměstnanecká mobilita)

Marcela Juriga, M.A.
Externí pracovnice
Email: juriga@dekanat.mff.cuni.cz

  • Zahraniční vztahy

Adresa
Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Tel.: 951 551 222
Email: ovzs@dekanat.mff.cuni.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení pro vědu a zahraniční styky.